×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

สิทธิในมรดก – ประกัน กรณีลูกทรพี

8,703

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ช่วงวันแม่ที่ผ่านมา มีข่าวสะเทือนใจคนเป็นแม่หลายๆคน นั่นก็คือ ข่าวลูกสาวจ้างวานฆ่าแม่บังเกิดเกล้า หวังเอาเงินประกัน-ฮุบที่ดินมูลค่าหลาย 10 ล้านบาท โดยอ้างว่าอยากได้เงินไปประกันสามีที่ติดคุกคดียาเสพติด โชคดีที่แม่ไม่เสียชีวิต  ซึ่งผู้กระทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

แต่เรื่องที่น่าสนใจ ก็คือ หากแม่เสียชีวิตจริง ๆ ลูกจะได้รับมรดก และ เงินประกันหรือไม่

 

กรณีมรดก

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติถึงบุคคลผู้ที่จะเป็นทายาทในลำดับต่าง ๆ ซึ่งมี 6 ลำดับเรียงจากญาติชิดก่อนก็คือ ผู้สืบสันดาน บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา

แต่ทายาทดังกล่าวอาจถูกกำจัดมิให้ได้รับมรดกตามมาตรา 1606 กล่าวคือ บุคคลที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเจตนากระทำหรือพยายามกระทำให้เจ้ามรดกหรือผู้มีสิทธิได้รับมรดกก่อนตนถึงแก่ความตายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ที่ฟ้องเจ้ามรดกหาว่ากระทำความผิดซึ่งมีโทษถึงประหารชีวิตแต่ตนเองกลับต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าฟ้องเท็จหรือทำพยานเท็จ ผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าเจ้ามรดกถูกฆ่าโดยเจตนาแต่ไม่นำเรื่องขึ้นร้องเรียนเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และผู้ที่ฉ้อฉลหรือข่มขู่เจ้ามรดกให้ทำ

เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงพินัยกรรม ผู้ที่ปลอมทำลายปิดบังพินัยกรรม ตกเป็นผู้ถูกกำจัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควร

 

ข้อสังเกตตามกฎหมาย

  • หากเป็นกรณีที่เป็นการกระทำความผิดโดยประมาทเป็นเหตุให้เสียชีวิต เช่น ขับรถประมาทชนบุพการีเสียชีวิต ทายาทจะไม่ตกเป็นผู้ถูกกำจัดมิให้รับมรดกเพราะมิได้มีเจตนาที่จะฆ่าเจ้ามรดก
  • แต่หากเมื่อใดถ้ามีเจตนาที่จะฆ่าแล้ว แม้เจ้ามรดกจะไม่ถึงแก่ความตายก็ต้องถือว่าเป็นผู้พยายามฆ่าเจ้ามรดกแล้ว ต้องถูกกำจัดมิให้รับมรดก และการถูกกำจัดมิให้รับมรดกในกรณีนี้จะรวมถึงการที่ทายาทนั้น ๆ เป็นผู้ที่ก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดไม่ว่าด้วยการใช้ จ้างวาน ก็ย่อมตกเป็นผู้ต้องถูกกำจัดมิให้รับมรดกด้วยเช่นเดียวกัน
  • อย่างไรก็ตาม กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1607 ได้บัญญัติไว้ว่า การถูกกำจัดมิให้รับมรดกนั้นเป็นการเฉพาะตัว หมายความว่า การกระทำของผู้ถูกกำจัดมิให้รับมรดกไม่มีผลถึงผู้สืบสันดานของผู้ถูกกำจัดนั้น ผู้สืบสันดานของผู้ถูกกำจัดนั้นมีสิทธิสืบมรดกต่อไปเหมือนว่าผู้ถูกกำจัดนั้นได้ตายแล้ว คือคล้ายกับกรณีการรับมรดกแทนที่ที่ผู้มีสิทธิรับมรดกถึงแก่ความตายก่อนเจ้ามรดก ผู้สืบสันดานของผู้มีสิทธิรับมรดกนั้นมีสิทธิรับมรดกแทนที่

 

กรณีรับเงินเอาประกัน

ตามมาตรา 895 ว่า บริษัทผู้รับประกันภัยไม่ต้องจ่ายเงินประกันชีวิต หากปรากฏในกรณีใด กรณีหนึ่ง ดังนี้

(1)       ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัคร ภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาประกันชีวิต

(2)       ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ทั้งนี้ด้วยเหตุผลว่า บุคคลจะได้รับประโยชน์จากการกระทำผิดของตนเองไม่ได้

 

กรณีนี้กฎหมายให้บริษัทผู้รับประกันภัยจ่ายคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย โดยถ้ากรมธรรม์ยังไม่มีมูลค่าเวนคืน ให้บริษัทผู้รับประกันภัยจะคืนค่าเบี้ยทั้งหมดที่จ่ายมา แต่ถ้ากรณีมีผู้รับผลประโยชน์หลายคนซึ่งไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการฆาตกรรม การตัดสิทธิก็ไม่ยุติธรรมสำหรับผู้รับประโยชน์กลุ่มนี้ กรณีนี้กฎหมาย กำหนดให้บริษัทผู้รับประกันภัยยังต้องให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยจ่ายเงินสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยให้เฉพาะกับผู้รับประโยชน์คนที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันภัยตามสัดส่วนที่ผู้เอาประกันระบุให้ผู้รับประโยชน์แต่ละคนตามปกติ แต่จะไม่จ่ายเงินสินไหมทดแทนให้ในส่วนของผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นคนฆ่า

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats