×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

วันเกิดบอกนิสัย “กองทุน” ไหนเหมาะกับคุณ

1,904

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

เราจะพาคุณไปรู้จักประเภทกองทุนรวมด้วยวิธีที่อ้างอิงตำรา “โหราศาสตร์” ผ่านอุปนิสัยของวันเกิดแต่ละวัน มาเป็นตัวช่วยให้คุณเลือกกองทุนที่ใช่ ให้เหมาะกับสไตล์และเป้าหมายการลงทุนของคุณ !!

 

คนเกิด วันจันทร์” 

 

เจ้าชะตาจะมีลักษณะนิสัยเป็นคนอ่อนโยน อ่อนไหวง่าย ขี้สงสาร ชอบช่วยเหลือคน แต่ในทางกลับกันก็จะเป็นคนที่คิดมากและขี้กังวล ดังนั้นควรเลือกวิธีออมก่อนใช้


กองทุนรวมที่เหมาะสมหรือเข้าได้กับอุปนิสัยจะเป็น ‘กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)’ ที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารหนี้ ทั้งในไทยและต่างประเทศ ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี และมีอายุเฉลี่ยของพอร์ตไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งสินทรัพย์ประเภทนี้จะมีสภาพคล่องสูงและมีความผันผวนด้านราคาต่ำ จึงค่อนข้างเหมาะกับคนเกิดวันจันทร์ที่อาจจะขี้กังวลและคิดมากกับความผันผวนด้านราคาของสินทรัพย์ได้เป็นอย่างดี

 

คนเกิด “วันอังคาร”

 

เจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยขยันขันแข็ง ขยันหมั่นเพียร อดทน มีความพยายามสูง ตัดสินใจฉับไว รักความก้าวหน้า เชื่อมั่นในตัวเอง ชอบความท้าทาย เหมาะแก่การลงทุนเพื่อต่อยอดเงินออม


กองทุนรวมที่เหมาะกับอุปนิสัยเช่นนี้ ได้แก่ ‘กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)’ หรือจะให้พูดเข้าใจง่ายๆ ก็คือ ‘กองทุนรวมหุ้น’ นั่นเอง เป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนในหุ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน เน้นการเติบโตของเงินในระยะยาว แต่ต้องแลกมาด้วยความผันผวนของราคาที่สูงในระยะสั้นเช่นเดียวกัน จึงทำให้เป็นกองทุนรวมที่เข้ากับคนเกิดวันอังคารได้เป็นอย่างดี

 

คนเกิด “วันพุธ” 

 

เจ้าชะตาจะมีลักษณะนิสัยที่ช่างคิดและมีความรอบรู้สูง มีความสามารถหลายๆ ด้าน ทำให้เป็นนักวางแผน มีความรอบคอบสูงกว่าคนอื่นๆ รูปแบบการลงทุนจึงจะเป็นการจัดสรรหรือแบ่งเงินลงทุนให้มีความหลากหลาย


กองทุนที่เข้ากับคนเกิดวันพุธ ได้แก่ ‘กองทุนรวมผสม (Mixed Fund / Allocation Fund)’ ที่มีการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ ซึ่งช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับพอร์ตการลงทุนทั้งในแง่ของผลตอบแทนและความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี ถือเป็น ‘จุดเด่น’ ของกองทุนประเภทนี้ เหมาะสมกับคนที่มีความรอบคอบหรือมีความเข้าใจผลิตภัณฑ์การลงทุนในตลาดทุนเป็นอย่างดี

 

คนเกิด “วันพฤหัสบดี” 

 

เจ้าชะตามีลักษณะนิสัยจะเป็นคนที่เข้มงวด มีระบบระเบียบทุกตารางนิ้ว เป็นคนรักสงบ มองโลกในแง่ดี แต่ก็ฟังเหตุฟังผลก่อนเสมอ ซึ่งลักษณะนิสัยนี้ก็จะสะท้อนไปถึงการใช้เงินและการลงทุนที่จะต้องมีเหตุผลด้วยนั่นเอง


กองทุนที่จะตอบโจทย์ลักษณะนิสัยหรือเข้ากันได้ดีกับคนเกิดวันพฤหัส ได้แก่ ‘กองทุนตราสารหนี้ (Bond Fund / Fixed Income Fund)’ ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 80% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน มีอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ลงทุนมากกว่า 3 เดือนขึ้นมา เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก ในขณะที่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาไม่มากนัก จึงเหมาะสมกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเป็นอย่างดี

 

คนเกิด “วันศุกร์” 

 

เจ้าชะตาจะเป็นคนรักอิสระ ทำให้ลักษณะนิสัยนั้นร่าเริง สดใส มีชีวิตชีวา ชื่นชอบการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ซึ่งด้วยลักษณะเหล่านี้ จึงทำให้เป็นคนขยันทำงานสร้างรายได้มาสนับสนุนในการใช้ชีวิต เรียกว่าขยันหาขยันใช้


สำหรับกองทุนที่เหมาะสมกับคนเกิดวันศุกร์จะเป็น ‘กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund / REIT / Infrastructure Fund)’ ที่จะนำเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐานที่มีกระแสรายได้จากค่าเช่าที่ดีสม่ำเสมอ นำมาจ่ายเป็น ‘เงินปันผล’ คืน ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการสร้างกระแสรายได้ที่สม่ำเสมอให้ในระยะยาวจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ นั่นเอง จึงถือเป็นกองทุนที่เข้ากับลักษณะคนเกิดวันศุกร์ได้เป็นอย่างดี

 

คนเกิด “วันเสาร์”

 

เจ้าชะตาจะเป็นคนช่างเลือก เป็นคนที่ใฝ่หาความรู้ ทำให้มีความเข้าใจเรื่องที่ทำการศึกษาอย่างลึกซึ้ง ชนิดรู้ลึกรู้จริง เพื่อเลือกสรรสิ่งที่ดีแก่ตนเอง เป็นคนที่อดทนได้เพื่อเป้าหมาย


กองทุนที่เหมาะกับคนเกิดวันเสาร์ ได้แก่ ‘กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)’ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เช่น กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มแบงก์ หรือกลุ่มพลังงาน เป็นต้น จึงมีความเสี่ยงกว่ากองทุนหุ้นโดยทั่วไป เพราะมีการลงทุนกระจุกตัวเพียงแค่ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งจึงทำให้ระดับความเสี่ยงสูง ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องมีความเข้าใจพอสมควร แต่จากลักษณะนิสัยของคนเกิดวันเสาร์ที่อาจจะช่างเลือกสิ่งที่ดีให้ตัวเอง ก็เป็นสไตล์การลงทุนที่เข้ากันได้เป็นอย่างดี

 

คนเกิด “วันอาทิตย์” 

 

จ้าชะตามีความเป็นผู้นำ เป็นคนคิดการใหญ่ชอบแสวงหาความก้าวหน้า มีความมุ่งมั่น และกล้าตัดสินใจ กล้าได้กล้าเสีย ทำให้ลักษณะนิสัยการเงินและการลงทุนจะเป็นในรูปแบบจ่ายให้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์


กองทุนที่เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์ ได้แก่ ‘กองทุนรวมทางเลือก (Alternative Fund)’ ที่ไปลงทุนใน ทองคำ หรือน้ำมัน ที่เป็นอีกทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่มากกว่าด้วยเช่นกัน


แต่ทั้งนี้ การลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ดี ย่อมไม่ใช่แค่เรื่อง ‘ดวง’ หรือ โหราศาสตร์’ ที่จะสามารถเลือกลงทุนโดยใช้แค่ “วันเกิด” เท่านั้น แต่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือในการลงทุน ซึ่งบทความนี้ เป็นเพียงการแนะนำให้รู้จักประเภทของกองทุน ผ่านการเล่าเรื่องด้วยอุปนิสัยของคนเท่านั้น ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว ผู้ลงทุนควรเลือกกองทุนให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และความเสี่ยงที่รับได้ของแต่ละบุคคลด้วย

 

การลงทุนในกองทุนรวมตามสไตล์นิสัยวันเกิดของแต่ละคนนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ชี้ให้เห็นซึ่ง ‘จุดเด่น’ ของกองทุนแต่ละประเภท ที่แตกต่างกันออกไปเป็นสำคัญ ไม่ว่าคุณจะ “เกิดในวันใด” ก็ตาม ก็สามารถนำกองทุนของแต่ละวันมาผสมผสานเป็น “พอร์ตการลงทุน” ที่เหมาะสมกับความสามารถในการรับความเสี่ยง และตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนของตัวคุณได้เช่นเดียวกัน

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats