×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

8 ประเทศอยู่แล้วปลอดภัย

5,115

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ดังนั้น คำว่า “บ้าน” นอกจากเรื่องความปลอดภัยในการดำรงชีวิตแล้ว ความน่าอยู่ จำนวนอาชญากรรมและความรุนแรง ความสามารถทางเศรษฐกิจ แหล่งอาหารและทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นปัจจัยที่ผู้คนนำมาประกอบการตัดสินใจว่าจะไปใช้ชีวิตอย่างไว้วางใจ

 

จะว่าไปแล้ว มีหลายประเทศที่อยู่อาศัยแล้วมีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย ทรัพย์สิน รวมไปถึงทำมาหากิน ค่าเงินได้คล่อง ล่าสุดมีการจัดอันดับประเทศที่มีองค์ประกอบพร้อมที่สุดด้านความปลอดภัย

 

ไอซ์แลนด์ (Iceland)

 

นอกจากจะเป็นประเทศปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วยังเลื่องชื่อเรื่องทิวทัศน์ธรรมชาติและแสงเหนือ ได้รับการจัดอันดับประเทศที่สงบสุขที่สุดในโลกโดย Global Peace Index เพราะระดับอาชญากรรมต่ำมาก มีเสถียรภาพทางการเมืองสูง ภาคเศรษฐกิจประกอบด้วยการท่องเที่ยวและอาหารทะเล แม้ว่ามีสภาพอากาศที่เย็นและฤดูเพาะปลูกที่จำกัด แต่สามารถปลูกพืชบางชนิดได้ สภาพภูมิอากาศเช่นนี้ทำให้ไม่ค่อยมีแมลงและศัตรูพืช  ผลผลิตส่วนใหญ่จึงเป็นแบบอินทรีย์ส่งผลให้มีมลพิษค่อนข้างต่ำ การแปลงทรัพยากรธรรมชาติเพียงอย่างเดียวของไอซ์แลนด์ คือ การผลิตปูนซีเมนต์ พลังงานหลักของประเทศคือไฟฟ้าพลังน้ำทดแทนและพลังงานความร้อนใต้พิภพ จึงมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์

 

นิวซีแลนด์ (New Zealand)

 

เป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดอันดับสองของโลก ปัจจัยสนับสนุน คือ การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีชายหาดที่สวยงาม ภูมิอากาศที่อบอุ่น มีระบบสาธารณสุขและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่ดี โดยสถาบันจัดอันดับ Numbeo ให้คะแนนอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำถึงปานกลาง เศรษฐกิจมาจากภาคบริการขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ เช่น การผลิตอะลูมิเนียม การแปรรูปโลหะ โดยเป็นแหล่งผลิตแร่เหล็กและทองคำอันดับที่ 30 ของโลก สำหรับภาคการเกษตรกรรมที่แข็งแกร่งทำให้มีผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลายตั้งแต่ผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงไปจนถึงเนื้อสัตว์ ซึ่งมีทั้งการส่งออกและบริโภคเอง จึงมีความแข็งแกร่ง ทางเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและประเทศ

 

โปรตุเกส (Portugal)

 

ไฮไลท์ คือ การเติบโตของวัฒนธรรมฟุตบอล มีภูมิประเทศที่งดงามและอุตสาหกรรมไวน์ที่แข็งแกร่ง โดย International Living สถาบันจัดอันดับ บอกว่าโปรตุเกสมีค่าครองชีพต่ำที่สุดในยุโรปตะวันตก และในปี 2563 ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุตามดัชนี Annual Global Retirement Index มีอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำถึงปานกลาง เศรษฐกิจของโปรตุเกสอยู่ในอันดับที่ 34 ตาม Global Competitiveness Report ของ World Economic Forum เนื่องจากมีอุตสาหกรรมที่หลากหลายและอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง ลิเธียม ทังสเตน ดีบุก และยูเรเนียม นอกจากนี้ ยังมีการเกษตร การประมง และอาหารเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญอีกด้วย

 

เดนมาร์ก (Denmark)

 

ถูกจัดให้เป็นเป็นประเทศที่ปลอดภัยและมีความสุขที่สุดในการจะใช้ชีวิตอยู่ จุดเด่นคือ ความแข็งแกร่งของชุมชน ความเสมอภาค ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน แม้ประชาชนจะต้องจ่ายภาษีที่สูง แต่รัฐสนับสนุนด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพื่อวิถีชีวิตที่สะดวกสบาย อัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำมากตามสถิติของ Numbeo ผู้คนมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญ ประเทศมีเศรษฐกิจแบบผสมผสานโดยมีภาคบริการคิดเป็น 80% ส่วนที่เหลือเป็นงานวิศวกรรม การผลิต และการเกษตร และอาหารออแกนิค มีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอยู่ในทะเลเหนือเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ

 

แคนาดา (Canada)

 

เป็นประเทศที่ผู้คนเป็นมิตรที่สุดในโลก อัตราการว่างงานต่ำ และเสถียรภาพทางการเมืองสูง ประชากรสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุข มีภูมิประเทศที่สวยงาม อัตราการเกิดอาชญากรรมของแคนาดาอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง มีเศรษฐกิจแบบผสมผสานและพัฒนาอย่างมาก โดยส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยภาคบริการ อสังหาริมทรัพย์ การผลิต เหมืองแร่ พลังงานธรรมชาติ และการเงิน แคนาดาถือครองมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติรวมสูงสุดอันดับสามของโลก ซึ่งมีมูลค่า 33.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ยังมีแหล่งสำรองปิโตรเลียมที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกและเป็นผู้ส่งออกปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก จึงถือเป็นมหาอำนาจด้านพลังงาน อุตสาหกรรมการเกษตรที่สำคัญ คือ ข้าวสาลีและธัญพืช ซึ่งส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและเอเชีย

 

สิงคโปร์ (Singapore)

 

มีระดับความปลอดภัยส่วนบุคคลสูงที่สุดในโลกด้วยความเข้มงวดของกฎหมาย แต่เป็นปัจจัยที่ทำให้ประเทศรุ่งเรืองเพราะมีคอร์รัปชั่นต่ำ จนสามารถเปิดกว้างด้านเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก มีอัตราภาษีต่ำและสนับสนุนการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางการทำงานของชาวต่างชาติ จึงมีการผสมผสานทางวัฒนธรรม ประเทศมีระบบการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ มีอัตราการเกิดอาชญากรรมที่ต่ำที่สุดในโลก มีความปลอดภัยทางดิจิทัลขอันดับที่สองของโลก เศรษฐกิจของประเทศ คือ ศูนย์กลางทางการเงิน (Financial Hub) มีการส่งออกสินค้าในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ แม้จะเป็นประเทศที่ไม่สามารถปลูกพืชตามธรรมชาติได้ แต่อาศัยเทคโนโลยีการเกษตรมาส่งเสริมด้านความยั่งยืนทางอาหารของประเทศ

 

ญี่ปุ่น (Japan)

 

วัฒนธรรมอันน่าทึ่งผสมผสานระหว่างเก่ากับใหม่ และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของตัวเอง โดย Global Peace Index ปี 2019 จัดอันดับให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดอันดับ 9 ของโลก และยังคงอยู่ใน 10 อันดับแรกมาเป็นเวลา 13 ปี อันเนื่องมาจากเสถียรภาพทางการเมือง และ Safe Cities Index จาก Economist Intelligence Unit ซึ่งโตเกียวได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลกทั้งการใช้ชีวิตและทางไซเบอร์ อันดับที่สองด้านการรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพ และอันดับที่สี่ด้านโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยส่วนบุคคล ภาคเศรษฐกิจหลัก ๆ ได้แก่ การเงิน บริการต่าง ๆ มีอุตสาหกรรมที่หลากหลายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ยานยนต์ เหมืองแร่ การประมง และการเกษตร ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและภูเขาไฟของญี่ปุ่นหมายความว่ามีทรัพยากรธรรมชาติเพียงเล็กน้อยเพื่อรองรับเศรษฐกิจและประชากรที่กำลังขยายตัว เพื่อแก้ปัญหานี้ บริษัทส่งออกสินค้าหรือบริการชั้นนำเพื่อแลกกับการนำเข้าวัตถุดิบและปิโตรเลียม นอกจากนี้ยังเป็นประเทศนำเข้าปลาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 

สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)

 

มีอะไรมากกว่าแค่ช็อกโกแลตชั้นดีและภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะอันงดงาม ประเทศนี้เป็นศูนย์กลางสำหรับชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก มีความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจแต่มีค่าครองชีพที่สูงมาก โดย Numbeo ให้คะแนนอาชญากรรมในสวิตเซอร์แลนด์อยู่ในระดับต่ำมาก เศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่เป็นภาคบริการ ภาคการธนาคารและการท่องเที่ยว ที่โดดเด่น คือ อุตสาหกรรมนาฬิการะดับชั้นนำ ภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วยบริษัทใหญ่ ๆ เช่น Nestle และผู้ผลิตหุ่นยนต์ สวิตเซอร์แลนด์สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในประเทศสูงมาก เพราะถือเป็นการสร้างความยั่งยืนที่แข็งแกร่งของประเทศ

 

ชีวิตความเป็นอยู่ถือเป็นหลักพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้คน หากประเทศไหนมีความปลอดภัยทุก ๆ ด้านที่ดีมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้ไปไหนมาไหนก็ปลอดภัย สะดวกสบาย หน้าที่การงานมั่นคง เศรษฐกิจแข็งแกร่ง ผลที่ตาม คือ ความสุข ความเจริญ

 

 

#WealthMeUp

 

 

Related Stories

amazon anti fatigue mats