×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

1O หุ้น ราคาวิ่งร้อนแรง

1,366

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ถ้าพูดถึงปัจจัยกำหนดราคาหุ้นหลักๆแล้ว มาจากผลการดำเนินงานของบริษัท รูปแบบและกลยุทธ์ธุรกิจ การก่อหนี้ รวมถึงแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจ และภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้น

 

ราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยดังกล่าว แสดงว่ามาจาก “ปัจจัยพื้นฐาน” โดยถ้าผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโต รูปแบบและกลยุทธ์ธุรกิจชัดเจน ผู้บริหารโปร่งใส ไม่ก่อหนี้ แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมสดใส เศรษฐกิจไทยและทั่วโลกขยายตัว บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสดใส ย่อมทำให้ราคาหุ้นมีโอกาสปรับขึ้น ตรงกันข้าม ถ้าเศรษฐกิจซบเซา กำลังซื้อประชาชนลดลง ผลการดำเนินงานของบริษัทหดตัวและขาดทุน รูปแบบการดำเนินธุรกิจไม่ชัดเจน มีหนี้สินเยอะมาก ภาพรวมอุตสาหกรรมซบเซา ตลาดหุ้นผันผวน ราคาหุ้นก็มักปรับลดลง

 

ถ้าราคาหุ้นปรับขึ้นหรือปรับลงด้วยปัจจัยพื้นฐาน ย่อมทำให้นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูล ทำการประเมิน และวางกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างชัดเจน และสามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกันข้าม หากราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะราคาปรับขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ และเมื่อนักลงทุนตัดสินใจเข้าซื้ออาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นหากราคาหุ้นปรับลดลงอย่างรวดเร็ว พูดง่าย ๆ ซื้อหุ้นตามกระแส

 

นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา หลังจากนักลงทุนมั่นใจว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 คลี่คลายและทั่วโลกเริ่มเปิดประเทศอีกครั้ง ทำให้บรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยคึกคัก โดยดัชนีหุ้นไทยปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาหุ้นปรับขึ้นตามไปด้วย รวมถึงหุ้นไอพีโอที่ในปีนี้ก็มีราคาปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หุ้นบางตัวอาจมีราคาหุ้นที่สูงเกินกว่าพื้นฐานที่แท้จริงไปแล้ว ทำให้การลงทุนมีความเสี่ยงสูงตามไปด้วย

 

หุ้นที่มีการเก็งกำไรในจนราคาหุ้นเกินมูลค่าที่แท้จริงนั้น มักจะอ่อนไหวต่อข่าวที่ประกาศออกมา หากมีข่าวในแง่บวกเข้ามากระทบบริษัท ราคาหุ้นก็จะปรับตัวสูงขึ้นทันที แต่ความเสี่ยงสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ถ้าหากข่าวนั้นอาจไม่เป็นความจริงหรือผลประกอบการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ราคาหุ้นก็จะปรับตัวลดลงทันทีเช่นกัน นักลงทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากการการขาดทุนได้ รวมถึงหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำและมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายจนทำให้สภาพคล่องสูงขึ้นกว่าปกติก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองก่อนตัดสินใจลงทุน

 

การคัดเลือกหุ้นในการลงทุนในเวลานี้จึงจำเป็นต้องใช้ปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงมาช่วยในการตัดสินใจ  หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่หวือหวาอาจจะมีเรื่องราว หรือที่เรียกกันว่า Story ของหุ้นนั้นที่น่าสนใจ เช่น ปัจจัยสนับสนุนเฉพาะตัว ผลประกอบการในอนาคต และแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว

 

ดังนั้น นักลงทุนควรจะใส่ใจในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทโดยละเอียดไม่ว่าจะเป็น ลักษณะของการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เพื่อเปรียบเทียบกับราคาหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ดังคำกล่าวที่ว่าไว้ “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเสมอ”

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats