×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

KKP SGAA ตัวช่วยลงทุน ให้เงินเติบโตได้ทุกสถานการณ์

645

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

“ลงทุนต่อยอดเงินให้งอกเงย” ประโยคสั้นๆ เข้าใจไม่ยาก แต่ทำจริงอาจไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไร เพราะวัฏจักรเศรษฐกิจมีขึ้นลงสลับกัน อีกทั้งมักมีเหตุการณ์นอกเหนือความคาดหมายมากระทบกับเงินลงทุนอยู่เสมอ

 

อย่างสถานการณ์โควิด-19 ที่ราคาหุ้นแทบทุกประเทศลดลง แต่ราคาทองคำกลับเพิ่มขึ้น หรือข่าวที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่งหนึ่งของจีนประสบปัญหาสภาพคล่อง ทำให้ทั้งราคาหุ้นและตราสารหนี้โดยรวมของจีนได้รับผลกระทบไปด้วย

 

การลงทุนเพื่อให้พร้อมรับมือกับความเสี่ยงและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนตลอดเวลาที่ลงทุน ด้วยตัวช่วยที่ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายแบบแทบไม่ต้องออกแรง ก็เป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจ อย่างกองทุน KKP SGAA (กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น) ที่จะช่วยดูแลเงินลงทุนของคุณให้งอกเงย ด้วย 3 เหตุผลหลัก ได้แก่

 

  • ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์

 

 หุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ ช่วงที่ผ่านมามักให้ผลตอบแทนสูงกว่าสินทรัพย์อื่นๆ ในระยะยาว โดยราคามักโตไปตามธุรกิจและเศรษฐกิจที่เติบโต

 

สินทรัพย์ทางเลือก เช่น ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ ที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนในช่วงที่หุ้นไม่เป็นตามที่หวัง อย่างทองคำที่บ่อยครั้งราคามักสวนทางกับราคาหุ้น หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ในสถานการณ์ปกติมักให้ผลตอบแทนที่ดี นอกจากนี้ การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกยังช่วยลดผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ

 

 ตราสารหนี้ ที่มักให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอในรูปแบบดอกเบี้ย ทั้งตราสารหนี้ทั่วไป (Investment Grade) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงหรือมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ต่ำ และตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง (High-Yield Bond) ที่แม้มีความเสี่ยงสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป แต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วย

 

  • กระจายการลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสม

 

ลงทุนหลากหลายยังไม่พอ ต้องลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วย ช่วงหุ้นเติบโตที่ควรเพิ่มสัดส่วนการลงทุนหุ้น แล้วลดตราสารหนี้และสินทรัพย์ทางเลือกลง ส่วนช่วงที่หุ้นผันผวนหรือควรเฝ้าระวัง อาจลดการลงทุนหุ้นลง แล้วเพิ่มสัดส่วนตราสารหนี้หรือสินทรัพย์ทางเลือกแทน

 

นอกจากประเภทสินทรัพย์แล้ว สัดส่วนการลงทุนในหุ้นแต่ละประเทศ ตราสารหนี้แต่ละกลุ่ม ก็ช่วยเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนได้เช่นกัน ซึ่งการปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ นักลงทุนคงทำเองได้ไม่ง่ายนัก แต่หากลงทุนผ่านกองทุน KKP SGAA ที่มีทีมงานมืออาชีพดูแลให้ น่าจะเป็นทางเลือกที่สะดวกกว่า

 

  • มีทีมผู้เชี่ยวชาญ ดูแลเงินลงทุน

 

เพื่อเปิดโอกาสรับผลตอบแทน จะต้องมีการจัดสัดส่วนสินทรัพย์แต่ละประเภท และคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ

 

กองทุนรวมส่วนใหญ่มักบริหารโดยทีมงานของ บลจ. (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน) แต่กองทุน KKP SGAA มีความพิเศษที่มีการผสานความเชี่ยวชาญร่วมกันทั้งจาก บลจ. เกียรตินาคินภัทร (ในฐานะผู้จัดการกองทุน) และ บล. (บริษัทหลักทรัพย์) เกียรตินาคินภัทร (ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุน) ทำให้การลงทุนถูกบริหารโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมกว่ากองทุนรวมทั่วไป            

 

อีกทั้งกองทุน KKP SGAA มีกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นต่างประเทศแบบ Core – Satellite โดยส่วนหนึ่งลงทุนแบบ Core Portfolio เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาวภายใต้ความเสี่ยงที่ไม่สูงเกินไป และแบ่งเงินอีกส่วนหนึ่งไปลงทุนระยะสั้นแบบ Satellite Portfolio ที่ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงขึ้น ทำให้กองทุน KKP SGAA ไม่พลาดโอกาสสร้างผลตอบแทนในแทบทุกสถานการณ์ตลอดเวลาที่เราลงทุน

 

ผลตอบแทนที่ผ่านมา ของกองทุน KKP SGAA

 

จากผลการดำเนินงานกองทุนตามปีปฏิทิน ย้อนหลัง 7 ปี ช่วง พ.ศ. 2557-2563 พบว่ามีเพียง 2 ปีที่กองทุนมีผลตอบแทนติดลบ โดยปีที่ติดลบสูงสุดคือปี 2561 อยู่ที่ -6.31%ต่อปี แต่ก็ยังขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนหุ้นไทยในปีเดียวกัน ที่ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินของ SET TR ปี 2561 อยู่ที่ -8.08%ต่อปี

 

สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบแบบเปอร์เซ็นไทล์ในกองทุนประเภทเดียวกัน (Moderate Allocation) ที่เสมือนการเรียงลำดับกองทุนจาก 1 ถึง 100 เช่น 5th Percentile ถือว่าเป็นลำดับที่ดีกว่า 25th 50th 75th และ 95th Percentile เป็นต้น ซึ่งจากข้อมูล ณ 30 ก.ย. 64 กองทุน KKP SGAA มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3

เดือน และ 1 ปี อยู่ในลำดับระหว่าง 25th – 50th Percentile และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน 3 ปี และ 5 ปี อยู่ลำดับที่ดีกว่า 5th Percentile แสดงให้เห็นว่า 5 ปีที่ผ่าน กองทุนนี้ทำผลการดำเนินงานได้สูงกว่ากองทุนส่วนใหญ่ในประเภทเดียวกัน อีกทั้ง Morningstar Thailand ยังจัดลำดับให้เป็นกองทุน 5 ดาว (สูงสุด 5 ดาว) (ณ วันที่ 31 ต.ค. 64) จากกองทุนประเภทเดียวกันที่มีอยู่ถึง 66 กองทุน ด้วย

 

กองทุน KKP SGAA (กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น)

 

  •    กองทุนผสมที่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท
  •    ระดับความเสี่ยงกองทุน 5 (สูงสุดระดับ 8)
  •    ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
  •     ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
  •     ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
  •     จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ ในแต่ละครั้ง 1,000 บาท

 

นอกจากกองทุน KKP SGAA แล้ว ทางบลจ. เกียรตินาคินภัทรยังมีกองทุนในลักษณะเดียวกันอีก 3 กองทุน ซึ่งใช้กลยุทธ์เดียวกันในการบริหาร แต่แตกต่างกันที่สัดส่วนการกระจายการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ที่สะท้อนความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกัน ได้แก่ กองทุน KKP SGAA Extra ที่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้มากและคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในขณะที่กองทุน KKP SGAA Light และกองทุน KKP SGAA Ultra Light เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่เสี่ยงน้อยกว่า เหมาะสำหรับนักลงทุนวัยใกล้เกษียณ

 

ลงทุนเริ่มต้นไม่ยาก แต่อาจยากที่จะลงทุนอย่างไรให้มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ทุกวัน กองทุน KKP SGAA ที่มีนโยบายการลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ในสัดส่วนที่เหมาะสม มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแลทบทวนกลยุทธ์การลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เสมือนได้รับการดูแลอย่างลูกค้า Wealth ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นแค่หลักพัน ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เงินได้มีโอกาสงอกเงยจนกลายเป็นเงินก้อนโตในอนาคต

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม รวมทั้งผลการดำเนินงานย้อนหลังเทียบดัชนีชี้วัด ได้ที่  https://am.kkpfg.com/th/download/VGIenw/FFS-SG-AA

 

#WealthMeUp

 

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมทั้งขอข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย/กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินต้นคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้/  โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

 

Related Stories

amazon anti fatigue mats