×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

เทคนิคเลือก “ประกันสุภาพ” ที่ดี

1,863

 

กด Subscribe รอเลย…
Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ในปัจจุบันอายุเกษียณของไทยเราอยู่ที่ 60 ปี และความฝันของหลายๆ ท่านที่อยากจะเกษียณงานจากบริษัทก่อนเวลา เพื่อได้มีเวลาที่เพิ่มขึ้นในการทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ หรือสร้างอาชีพใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ การวางแผน Early Retirement ที่ดี สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการวางแผนประกันที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และต้องเหมาะสมกับวัย

 

จากประสบการณ์การทำงานให้กับหลายๆ ท่านที่วางแผน Early Retirement จากบริษัทที่ทำงานอยู่ในช่วงอายุ 45-59 ปี เราจะเห็นได้ว่าช่วงอายุนั้นยังคงเป็นช่วงของวัยทำงาน ร่างกายยังคงสมบูรณ์ แข็งแรงดี แต่อาจเป็นโรคตามวัยได้เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น เช่น โรคหลอดเลือดในหัวใจหรือสมองอุดตัน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ดังนั้นนอกจากการเตรียมพร้อมทางการเงินเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณ และเตรียมเงินเพื่อกิจกรรมอื่นๆ ท่านที่ต้องการ Early Retirement จำเป็นจะต้องวางแผนประกันให้รัดกุม เพราะถ้าเป็นโรคร้าย หรือโรคที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงเพียงครั้งเดียว ท่านอาจสูญเสียเงินที่สะสมมาได้อย่างรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่การวางแผนประกันนั้นจะเน้นไปทางค่ารักษาพยาบาลเป็นหลัก

 

อย่างไรก็ตาม หลายๆ ท่านยังคงเป็นห่วงถึงเบี้ยประกันที่สูงขึ้นตามอายุ คิดว่าไม่ได้ใช้ ไม่คุ้มเบี้ยที่ชำระไป แต่การมีประกันสุขภาพที่มีค่ารักษามากพอและไม่ได้ใช้ ย่อมดีกว่าเป็นโรคร้าย ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลสูง แล้วไม่มีประกันมารองรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ คนที่ทำประกันไว้ตอนสุขภาพดี เป็นคนที่ทำประกันสุขภาพที่คุ้มที่สุด เพราะอายุยิ่งเพิ่มมากขึ้น โรครุมเร้า ท่านอาจไม่สามารถทำประกันสุขภาพได้ ซึ่งหมายความว่าท่านจะต้องเตรียมเงินในส่วนของการดูแลสุขภาพ และค่ารักษาตัวเองมากขึ้นด้วย

 

หลายๆ ท่านอาจสงสัย แล้วประกันสุขภาพที่ดีควรพิจารณาอย่างไร อย่างแรกคือบริษัทประกันต้องมีความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง ประสบการณ์การดำเนินธุรกิจมานาน และมีเงินสำรองประกันภัยที่มากพอ ถัดมาคือวงเงินความคุ้มครองของแบบประกันสุขภาพ ที่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลกับโรคต่างๆ ในปัจจุบันและอนาคต การให้ต่อสัญญาประกันสุขภาพในปีถัดไปเมื่ออายุเพิ่มขึ้น หรือขั้นตอนการยื่นเคลมค่ารักษาไปแล้วว่ามีขั้นตอนที่ซับซ้อนหรือไม่ และสุดท้ายที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าบริษัทและแบบประกัน คือความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ผ่าน Application, Call Center และตัวแทนที่ท่านไว้วางใจในการให้คำปรึกษาที่มีคุณภาพที่ดีในการวางแผน แนะนำและดูแลกรมธรรม์ที่ท่านมีอยู่ได้

 

ในอนาคตอายุเกษียณของคนไทยมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเป็น 63 ปีหรือมากกว่า อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ถ้าอายุขัยเฉลี่ยคนไทยอยู่ที่ 85 ปี ยิ่งเกษียณเร็ว ช่วงปีใช้เงินหลังเกษียณก็ยิ่งมากขึ้น อาจจะมากถึง 25-40 ปี การรักษาสุขภาพที่ดีจะช่วยให้ท่านมีการดำเนินชีวิตที่ดีตลอดอายุขัย แต่ถ้ามีโรคภัย การเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมากขึ้น ก็สามารถช่วยให้ท่านได้รับการรักษาทันท่วงที หายไว สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเร็วขึ้นด้วย ดังนั้นเพื่อการวางแผน Early Retirement ที่สมบูรณ์ ต้องมีประกันสุขภาพรองรับค่ารักษาพยาบาลให้พอกัน

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats