×

Wealth Me Up ข่าวสั้น ทันเศรษฐกิจ

Bill Gates ชี้กังวล “เศรษฐกิจชะลอ” เตือน COVID-19 ยังไม่จบ!

773

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

Bill Gates มหาเศรษฐีอันดับ 4 ของโลก (ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน $1.23 แสนล้าน) ยอมรับกังวลดอกเบี้ยขาขึ้นจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ในขณะที่สงครามรัสเซีย-ยูเครน และการระบาด COVID-19 ยังไม่จบง่ายๆ

 

ผู้ก่อตั้ง Microsoft ระบุว่าสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก และจะยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานรุนแรงขึ้นไปอีกขั้น ขณะที่หนี้สาธารณะในปัจจุบันอยู่ในระดับที่สูงมาก ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย โดย Bill Gates บอกว่าตนไม่อยากพูดถึงเรื่องน่าเศร้า แต่มีความเสี่ยงกว่า 5% ที่โลกยังไม่เผชิญกับช่วงเวลาที่แย่ที่สุดจากโรคระบาดนี้

 

นอกจากนี้ยังมีการประเมินใน 2022 TED Conference เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ด้วยว่าองค์การอนามัยโลก (WHO) จำเป็นต้องใช้เงินกว่า $1 พันล้านต่อปีเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดในครั้งนี้ และแม้จะเป็นตัวเลขที่สูงมากแต่โรคระบาดในอนาคตจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากกว่านี้

 

ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า COVID-19 สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจโลกกว่า $12.5 ล้านล้าน ภายในปี 2024 ส่วนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเมินว่าจะมีประชากรกว่า 6.2 ล้านคน ต้องเสียงชีวิตจากไวรัสโคโรนา

 

#WealthMeUp

ที่มา:

Related Stories

amazon anti fatigue mats