×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

ของจำเป็นก่อนออกจากบ้าน

1,193

 

กด Subscribe รอเลย…
Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

เมื่อก่อน ‘ลืมกระเป๋าตังค์’ = ทำอะไรไม่ได้…เดี๋ยวนี้ “ขาดมือถือ” = ขาดใจ

“เมื่อก่อน” สิ่งสำคัญที่ต้องพกติดตัวก่อนออกจากบ้าน คือ “กระเป๋าสตางค์”

ถ้าลืม…คงใช้ชีวิตในวันนั้นไม่ได้

“เดี๋ยวนี้” ของจำเป็นที่ต้องหยิบก่อนออกจากบ้าน คือ “โทรศัพท์มือถือ”

ถ้าลืม…ขาดการติดต่อ
ถ้าลืม…ขาดเงินใช้จ่าย
ถ้าลืม…ขาดความมั่นใจ
ถ้าลืม…ขาดของจำเป็น
ถ้าลืม = ขาดใจ

หรือวันนี้ ‘มือถือ’ มีค่ามากกว่า ‘กระเป๋าสตางค์’

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats