×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

5 หุ้นเติบโต คุณภาพดี ROE เกิน 15%

1,676

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อปลายปี 2562 มาถึงยุคที่เศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอย ปฏิเสธไม่ได้ว่านักลงทุนทุกคนต่างต้องการค้นหาหุ้นที่ดีมีคุณภาพ ทนทานต่อทุกภาวะเศรษฐกิจ เพราะหมายถึงการสร้างผลตอบแทนในระดับที่น่าประทับใจ

 

การเลือกหุ้นที่น่าลงทุน ควรเลือกหุ้นที่มีความสามารถในการทำกำไรมากกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน และการเลือกที่เป็นหุ้นคุณภาพในเบื้องต้น สังเกตได้จากประวัติอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) 

 

ประโยชน์ของ ROE เป็นการบอกแนวโน้มการทำกำไรจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ถ้า ROE สูงๆ หมายถึง บริษัทสามารถทำกำไรที่ดีและมีโอกาสจ่ายเงินปันผล ที่สำคัญราคาหุ้นมีโอกาสปรับขึ้นต่อเนื่องในอนาคต และเพื่อความปลอดภัยควรดู ROE ย้อนหลัง 3–5 ปีว่าเป็นอย่างไร โดยควรเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

อย่างไรก็ตาม ROE เพียงค่าเดียวไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน เพราะ ROE ไม่สามารถบอกตัวเลขหนี้สินได้ โดยบริษัทที่มีหนี้สินมาก ย่อมทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง และทำให้ ROE เพิ่มหรือเติบโตสูงขึ้น หมายความว่า บริษัทที่มี ROE สูง อาจเกิดจากการก่อหนี้จำนวนมาก

 

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยควรหาหุ้น ROE เติบโตต่อเนื่อง มีหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ต่ำ และจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ และควรเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโต หมายความว่า รายได้และกำไรต้องเติบโตต่อเนื่องตามไปด้วย 

 

สำหรับหุ้นเติบโต สามารถประเมินคร่าวๆ เริ่มจากต้องเป็นธุรกิจแข็งแกร่ง เช่น มีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อสินค้า เป็นสินค้าที่ไม่ตกเทรนด์ได้ง่าย มีความได้เปรียบด้านต้นทุน มีสิทธิบัตรหรือสัมปทาน รวมถึงมีทีมผู้บริหารที่มีความสามารถและธรรมาภิบาลสูง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

 

จากนั้น ควรเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตดี ทั้งในส่วนของรายได้และกำไร ซึ่งดูได้จากอัตราการเติบโตของรายได้ (Revenue Growth) อัตราการเติบโตของกำไร ซึ่งดูได้จากหลายอัตราส่วนทางการเงิน เช่น EPS Growth, Net Profit Margin, ROA, ROE และที่สำคัญควรเลือกหุ้นที่ราคายังไม่ปรับขึ้นสูงจนเกินไป ซึ่งสามารถสอบถามได้จากนักวิเคราะห์หรือดูจากบทวิจัย

 

โดยหุ้นประเภทนี้เหมาะกับนักลงทุนที่มีสไตล์การลงทุนเล่นรอบระยะกลาง และมีสไตล์ลงทุนระยะยาวเพื่อรอรับเงินปันผล  

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats