×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

เก็บเงินหลักพัน…1O ปี มีหลักล้าน!

2,436

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

เมื่อพูดถึงการออมเงิน หลายคนอาจมีข้อโต้แย้งว่า ทำไมต้องออมเงินด้วย ในเมื่อตอนนี้ยังมีใช้จ่ายเพียงพออยู่แล้ว หรือบางคนอาจถึงขั้นบอกว่า เงินเดือนแทบไม่พอใช้ มาเหลือเก็บออม

 

ถ้าพูดถึงเหตุผลการออมเงิน หลัก ๆ มี 3 ประการ คือ เพื่อใช้ยามฉุกเฉิน เพื่อตอบโจทย์ชีวิต เช่น แต่งงาน ซื้อบ้าน เรียนต่อ และเพื่อเอาไปใช้หลังเกษียณ 

 

แต่ก็มีคำถามตามมาว่า กว่าเงินที่ออมเอาไว้จะได้หลักแสนบาท หลักล้านบาท ต้องใช้เวลานานแสนนาน หรือบางคนอาจมองว่าแค่ออมเดือนละหลักร้อยบาท ชีวิตนี้คงไม่ได้จับเงินล้านบาท 

 

คำตอบคือ แค่ออมเงินเดือนละไม่กี่ร้อยบาท ก็สามารถได้จับเงินล้านบาท ถ้าทำได้ 3 อย่างพร้อมกัน คือ เงินต้น ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย ที่สำคัญถ้า 3 อย่างนี้ยิ่งมากก็ยิ่งทำให้ได้จับเงินล้านเร็วขึ้น

 

ยกตัวอย่าง ถ้าออมเงินเดือนละ 500 บาท ได้ดอกผลปีละ 1% ออม 1 ปี ก็ได้ 6,033 บาท แต่ถ้าได้ดอกผลมากขึ้น เช่น 5% ต่อปี ออม 1 ปี ก็ได้ 6,165 บาท

 

ถ้ามีเงินออมแต่ละเดือนเท่าเดิม คือ 500 บาท แต่มีระยะเวลาออมและได้ดอกผลมากขึ้น เงินจะงอกเงยมากขึ้น เช่น ออมเงินเป็นระยะเวลา 10 ปี ได้ดอกผลปีละ 8% ก็ได้ 92,083 บาท แต่ถ้าได้ดอกผลปีละ 10% ก็ได้ 103,276 บาท

 

สมมติทั้งเงินต้น ระยะเวลา และอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น จะทำให้หยิบเงินล้านเร็วขึ้น เช่น ออมเงินเดือนละ 5,000 บาท ได้ดอกผลปีละ 10% ออม 10 ปี ก็ได้ 1,032,760 บาท แต่ถ้าได้ดอกผล 3% ต่อปี ถ้าต้องการหยิบเงินล้านก็ต้องใช้เวลา 15 ปี

 

ดังนั้น หากต้องการหยิบเงินแสน เงินล้าน จะไม่ใช่เรื่องอยู่ในความฝันเท่านั้น แต่เป็นเรื่องจริงถ้าออมเงินอย่างมีวินัย ยิ่งออมเร็วเท่าไหร่ เงินต้น ระยะเวลา และผลตอบแทนสูง ๆ ก็จะมีเงินออมในบัญชีมากเท่านั้น 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats