×

Wealth Me Up ใช้แรงทำเงิน

6 วิธี ‘สร้างความประทับใจ’ เเรกพบ

1,569

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

การสร้างความประทับใจแรกพบนั้นสำคัญมาก เหมือนกับที่ Whitney Johnson ผู้แต่งหนังสือ Disrupt Yourself: Putting the Power of Disruptive Innovation to Work บอกไว้ว่า คนเราจะตัดสินคนอืนภายในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น เมือไหร่ก็ตาม ถ้าเราสร้างความประทับใจได้แล้ว ก็ยากมาก ๆ ทีจะเปลียนไป และความสัมพันธ์ต่อจากนั้นก็จะไปต่อได้ง่ายขึ้นมาก ๆ เหมือนกัน ถ้าเราสามารถสร้างความประทับใจได้ตั้งแต่แรกพบ

 

ในทางตรงข้าม ถ้าครั้งแรกที่เจอกัน เราไปสาย พูดจาไม่ดีไม่เข้าหู หรือทำอะไรพลาดพลั้งไปบ้าง ก็อาจเกิดภาพจำไม่ดีเท่าไหร่ ไม่อยากพลาดเสี้ยววินาทีสร้างภาพจำทีดี วันนี้มี 6 วิธี สร้าง ‘ความประทับใจ’ เเรกพบ มาฝากกัน

 

เตรียมเรื่องคุยไว้ล่วงหน้า

 

ไม่ว่าจะเป็นการนัดสัมภาษณ์งานหรือเจอลูกค้าใหม่ ก็ควรเตรียมเรื่องที่จะคุยไว้ล่วงหน้า ศึกษาความเป็นมาเป็นไปของคนที่เราจะเจอ เช่น คน ๆ นั้นสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษ และเขาต้องการอะไรจากเราบ้าง เพื่อแสดงให้เขาเห็นว่าเราเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการ และเราจะช่วยเขาได้อย่างไร

 

Dorie Clark ผู้แต่งหนังสือ Reinventing You: Define Your Brand, Imagine Your Future แนะนําว่า เรืองทีจะคุยกันอาจแตกต่างไปตามสถานการณ์ แต่โดยทัวไปควรแสดงให้เห็นว่าเรารู้อะไรบ้าง มีทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และเชียวชาญอะไรบ้าง

 

ใช้ ‘จุดเด่น’ ของตัวเอง

 

คนเราทุกคนต่างต้องมีจุดแข็งของตัวเอง ถ้าให้ดีลองตามเพือนทีไว้ใจได้และเข้าใจเรา ให้ช่วยบอกสิงทีคิดว่าเป็นจุดเด่นของเรา เพือเอาจุดเด่นนั้นมาสร้างความประทับใจแรกพบ

 

หาความเชื่อมโยง

 

อีกวิธีทีจะสร้างความประทับใจแรกพบได้ คือ พยายามหาสิงทีเชือมโยงระหว่างเรากับคนทีเพิงเจอกัน เช่น อาจเคยเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกัน มีลูกรุ่นราวคราวเดียวกัน ชอบกีฬาเหมือนกัน ซึงการจะรู้เรืองแบบนี้ได้ ก็ต้องทำการบ้านกันนิด ต้องศึกษาประวัติของคนทีเราจะเจอกันหน่อย สมัยนี้อาจหาได้ง่ายขึ้น เช่น จากโซเชียลมีเดีย หรือถ้าเป็นแวดวงคนทํางาน อาจลองดูใน LinkedIn ก็ได

 

‘ภาษากาย’ นั้นสำคัญ

 

สิงทีต้องระวังเวลาเจอใครเป็นครั้งแรกคือ ภาษากายของตัวเราเอง ซึงตามปกติ ถึงจะตืนเต้น กังวลแค่ไหน ก็คงไม่อยากให้ใครรู้ใครเห็น

 

Clark แนะนําว่า ภาษากายของเราควรแสดงถึงความมันใจ รู้สึกสบาย ๆ ควรเดินก้าวยาว ๆ อกผาย ไหล่ผึง และนังหลังตรง เพือเพิมความเชือมันให้ตัวเอง และหากต้องประชุมใหญ่ทีมีความสำคัญมาก ๆ ก็อาจจะลองอัดคลิปท่าทางของตัวเองไว้ดู เพือช่วยให้ปรับท่าทางให้ดีขึ้นในสายตาคนอื

 

เป็นตัวของตัวเอง

 

ถ้าเราฝืนหรือพยายามในการสร้างความประทับใจมากเกินไป อาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดได้ ดังนั้นควรพูดคุยแบบสบาย ๆ เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด และควรพยายามถามคําถามแบบปลายเปิด เพือให้อีกฝ่ายได้แสดงคิดเห็นและมุมมอง เช่น ตอนนี้เขากําลังสนใจเรืองอะไรอยู่บ้าง ซึงจะทำให้เรารู้ว่าเค้าสนใจอะไร เพือเอาไปต่อยอดนําเสนออะไรให้เขาได้

 

ติดตามผล

 

หลังได้เจอกันครั้งแรก และเพื่อให้มั่นใจว่า ได้สร้างภาพจำดี ๆ ก็ควรจะติดต่อส่งข้อความแสดงความยินดีอย่างจริงใจที่ได้เจอกัน หรือถ้าคน ๆ นั้นเล่นโซเชียลมีเดีย ก็แสดงให้รู้ว่า เราอยากติดต่อกับเขาผ่านช่องทางนั้นด้วย หากคน ๆ นั้นเขียนเรื่องอะไรที่น่าสนใจในโซเชียลมีเดีย เราก็ไปคอมเมนต์หรือแชร์สิ่งที่เขาเขียนก็ได้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราชื่นชมเขา

 

และนี่ก็เป็น 6 วิธีง่าย ๆ ที่จะสร้างภาพจำดี ๆ ตั้งแต่แรกพบ

 

#WealthMeUp

 

Related Stories

amazon anti fatigue mats