×

Wealth Me Up ใช้แรงทำเงิน

ไม่อยากสมองเสื่อม…ต้อง ‘เลี้ยงสัตว์’

1,244

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงเลี้ยงสัตว์กันไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็น น้องหมา น้องแมว หรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ 

 

วันนี้เรามีประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ ที่ไม่ได้มีแต่ความน่ารักอย่างเดียวมาฝากกัน

 

มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่า การเลี้ยงสัตว์มาเป็นเวลานาน จะส่งผลดีกับสมองและช่วยชะลอการเสื่อมลงของการรับรู้และตัดสินใจในผู้สูงอายุได้

 

การศึกษาเบื้องต้นจาก University of Michigan พบว่า การเลี้ยงสัตว์เป็นเวลาห้าปีหรือมากกว่านั้น ทำให้สมองเสื่อมช้าลงในวัยผู้ใหญ่ที่อายุประมาณ 65 ปี โดย Dr. Tiffany Braley กล่าวว่า มีการศึกษาก่อนหน้านี้ที่ชี้ให้เห็นว่า ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสัตว์นั้น จะช่วยให้ความดันโลหิตและความเครียดลดลงได้ และในการศึกษาครั้งนี้ก็พบว่า การเลี้ยงสัตว์นั้นสามารถป้องกันการเสื่อมลงของการรับรู้และตัดสินใจได้

 

โดยนักวิจัยได้ทำการทดลอง ผู้สูงอายุที่มีอายุเฉลี่ย 65 ปี จำนวนมากกว่า 1,300 คน ซึ่งล้วนมีทักษะการรับรู้และตัดสินใจเป็นปกติในช่วงเริ่มต้นของการศึกษา โดยมีคนที่มีสัตว์เลี้ยงคิดเป็น 53% ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด และ 32% ของคนที่มีสัตว์เลี้ยง ได้เลี้ยงสัตว์เหล่านั้นมาแล้ว เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือมากกว่านั้น จากนั้นได้วัดการทำงานของกระบวนการคิดของผู้เข้าร่วมทุก ๆ ปี เป็นระยะเวลา 6 ปี จากการทดสอบการบวก ลบ คูณ หาร การจดจำตัวเลข และทดสอบการจำคำ 

 

ผลการทดลองพบว่า อัตราการลดลงของคะแนนการรับรู้และตัดสินใจในผู้สูงอายุที่มีการเลี้ยงสัตว์จะลดลงช้ากว่าของคนที่ไม่เลี้ยงสัตว์ และถ้ายิ่งเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์เป็นเวลา 5 ปีขึ้นไป ก็จะยิ่งมีอัตราการลดลงของคะแนนที่ช้ากว่า  โดยเฉลี่ยแล้วคนที่เลี้ยงสัตว์มาเป็นเวลานานจะมีคะแนนที่สูงกว่าคนที่ไม่เลี้ยงสัตว์อยู่ 1.2 คะแนน

 

Dr. Tiffany Braley กล่าวอีกว่า ยังคงต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม เพื่อยืนยันผลลัพธ์นี้ และเชื่อว่าการวิจัยในอดีตได้ชี้ให้เห็นว่า การเลี้ยงสัตว์สามารถลดความเครียดให้กับเจ้าของได้ และงานวิจัยในอดีตยังแสดงให้เห็นว่า การเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสุนัข มีแนวโน้มทำให้เจ้าของออกกำลังกายหรือเดิน มากกว่าคนที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ และการออกกำลังกายนั้นช่วยส่งเสริมการทำงานของสมองและร่างกายให้แข็งแรงขึ้น

 

และนี่ก็คือประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะกับผู้สูงวัย ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ที่ดีต่อทั้งสุขภาพกาย ใจ และสมอง 

 

#WealthMeUp

 

Related Stories

amazon anti fatigue mats