×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

9 กองทุนหุ้น สร้างผลตอบแทน 1–3 ปี กำไรตลอด

1,370

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

กองทุนรวมถูกออกแบบมาเพื่อลงทุนระยะยาว ดังนั้น เมื่อนักลงทุนตัดสินใจซื้อไปแล้วก็คาดหวังว่าจะเห็นกองทุนที่ซื้อสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ พูดง่ายๆ ไม่อยากเห็นตัวเลขขาดทุน

 

ย้อนกลับไปก่อนเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 การลงทุนกองทุนรวมถือว่าไม่ยาก ที่สำคัญลงทุนด้วยความสบายใจ เพราะกองทุนรวมส่วนใหญ่ให้ผลตอบแทนที่ดี แต่หลังจากการแพร่ระบาด ประกอบกับสถานการณ์โลกเริ่มไม่ค่อยสู้ดี เริ่มจากสงครามรัสเซียยูเครน ยืดเยื้อ เงินเฟ้อปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน ความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะถดถอย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้โลกการลงทุนผันผวนอย่างรุนแรง โดยผลตอบแทนของสินทรัพย์ลงทุนแทบทุกประเภทปรับลดลง

 

เช่นเดียวกันกับกองทุนรวม ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด COVID-19 เป็นต้นมา ให้ผลตอบแทนปรับลดลงและบางกองทุนก็ขาดทุน ทำให้นักลงทุนเริ่มตั้งคำถามว่ายังเป็นสินทรัพย์ลงทุนที่น่าสนใจในช่วงนี้หรือไม่ หรือควรชะลอการลงทุน

 

อย่างไรก็ตาม ถ้าดูผลงานกองทุนรวมก็พบว่ายังมีกองทุนที่ยังคงสร้างผลตอบแทนที่ดีทุกปี และยิ่งสร้างผลงานดีต่อเนื่องติดต่อกันหลายปี สะท้อนให้เห็นถึงฝีไม้ลายมือในการบริหารกองทุนของผู้จัดการกองทุน หรือ บลจนั้นๆ ว่าสามารถไว้วางใจได้

 

แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ผลงานของกองทุนรวม คือ ผลตอบแทนย้อนหลัง จึงไม่ได้การันตีว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่ก็มองข้ามไม่ได้เพราะเป็นตัวที่สะท้อนถึงความสามารถในอดีตที่ผ่านมาของกองทุนรวมนั้นๆ และอย่างน้อยการผ่านร้อนผ่านหนาวมาและสามารถสร้างผลงานได้ดีสม่ำเสมอ ย่อมทำให้เกิดความมั่นใจต่อผู้ที่กำลังตัดสินใจลงทุน

 

ดังนั้น นอกจากผลงานในอดีตแล้ว ข้อมูลอื่นๆ เช่น ความเสี่ยง นโยบายการลงทุน ประสบการณ์ของผู้จัดการกองทุน ชื่อเสียงของผู้ออกกองทุน (บลจ.) รวมถึงข้อมูลสำคัญในหนังสือชี้ชวน นักลงทุนต้องศึกษา ทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อกองทุนรวม

 

และเพื่อความสบายใจในการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการใช้กองทุนรวมเป็นแหล่งเก็บออมสำหรับวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ ควรดูข้อมูลอื่นๆ ประกอบ หนึ่งในนั้น คือ กองทุนที่ได้ “ดาว” จากการจัดอันดับโดย Morningstar สถาบันการจัดอันดับกองทุนรวม

 

Morningstar จะจัดอันดับกองทุนด้วยการให้คะแนน โดยกองทุนที่ดีที่สุดจะได้ 5 ดาว รองลงมา คือ 4 ดาว แล้วลดหลั่นลงไป 3 ดาว 2 ดาว และ 1 ดาว ตามลำดับ ซึ่งกองทุนที่ได้ 5 ดาว หมายถึง กองทุนที่มีผลการดำเนินงานดีเยี่ยม มีความเสี่ยงต่ำที่สุด

 

หากใช้ดาวมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา อาจเพิ่มโอกาสในการลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ดังนั้น กองทุนใดที่สร้างผลตอบแทนเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน สะท้อนให้เห็นว่าลงทุนแล้วสบายใจ หรือแสดงว่าผู้จัดการกองทุนมีฝีมือในการบริหารกองทุน

 

กองทุนรวมที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้อย่างน่าประทับใจทุกปี และดีต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น 3 ปี 5 ปี 10 ปี หรือมากกว่านั้น ถึงแม้ผลตอบแทนในอดีตจะไม่การันตีผลตอบแทนในอนาคต แต่อย่างน้อยการผ่านร้อนผ่านหนาวมาและยังทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ ย่อมทำให้เกิดความมั่นใจต่อผู้ที่กำลังตัดสินใจลงทุน

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats