×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

21 หุ้น Free Float ต่ำ

3,195

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

Free Float เป็นปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือจำนวนหุ้นที่อยู่ในมือของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยไม่รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ลงทุนที่มีส่วนร่วมในการบริหารและไม่ได้เป็นหุ้นที่ซื้อคืน เช่น หุ้น ABC มี Free Float 40% หมายความว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือครองหุ้น 40% ของหุ้นทั้งหมด สมมติว่าหุ้น ABC มีจำนวน 100 ล้านหุ้น แสดงว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยถือครองหุ้น 40 ล้านหุ้น 

 

จึงถือว่ามีส่วนสำคัญที่ทำให้หุ้นมีสภาพคล่องในการซื้อขาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่จะซื้อขายหุ้นได้อย่างคล่องตัวและได้ราคาที่เหมาะสม ผลที่ตาม คือ ทำให้หุ้นเกิดความน่าสนใจลงทุน  

 

โดยหุ้นที่มีสัดส่วน Free Float สูง หมายความว่า มีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นมาก แต่ก็ไม่ได้แปลว่าหุ้นตัวนั้นจะมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงเสมอไป เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายย่อยบางรายที่เน้นลงทุนระยะยาวจะไม่ได้ซื้อขายเปลี่ยนมือบ่อยครั้ง 

 

สำหรับหุ้นที่มีสัดส่วน Free Float ต่ำ แสดงว่ามีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อย โดยหุ้นประเภทนี้สังเกตได้ว่าจะมีสภาพคล่องต่ำ ซึ่งอาจทำให้ซื้อขายหุ้นในราคา ปริมาณ หรือเวลาไม่ได้ตามที่ต้องการ ขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ถ้าจำนวนหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยมีน้อย เวลามีผู้ซื้อ (หรือขาย) จำนวนมากก็อาจส่งผลให้ราคาขึ้น (หรือลง) แรงมากเช่นกัน

 

การที่หุ้นมี Free Float เพิ่มหรือลด อาจเกิดจากกรณีสำคัญๆ เช่น Free Float เพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อบริษัทออกหุ้นเพิ่มทุน หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารขายหุ้นออกมา 

 

ส่วนถ้าเกิด Free Float ลดลง ก็ต่อเมื่อบริษัทซื้อหุ้นคืนหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารซื้อหุ้นเพิ่ม ซึ่งในกรณีที่บริษัทมี Free Float ต่ำ เมื่อมีผู้ต้องการซื้อขายหุ้นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดราคาเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ผิดปกติได้

 

ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้สัดส่วนว่าหุ้นต้องมี Free Float ไม่น้อยกว่า 15% และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และจากการสำรวจ ( 28 กุมภาพันธ์ 2566) พบว่ามีหุ้น 21 ตัวที่มี Free Float น้อยกว่า 15%

 

ข้อควรรู้ก่อนลงทุนหุ้น Free Float ต่ำ

 

หุ้นที่มี Free Float ต่ำจะมีความผันผวนด้านราคาค่อนข้างสูง โดยราคาจะปรับขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็ว จึงอาจไม่เหมาะกับกลยุทธ์ลงทุนระยะยาว เนื่องจากไม่สามารถประเมินมูลค่าหุ้นได้แม่นยำ ทำให้หุ้นประเภทนี้มีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุนควรพิจารณข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้

 

1.  Relative Volume

 

เป็นการเปรียบปริมาณการซื้อขายหุ้นปัจจุบันเทียบกับปริมาณการซื้อขายหุ้นในอดีต โดยถ้าปัจจุบันมีปริมาณซื้อขายสูงแสดงว่าเป็นหุ้นที่มีนักลงทุนให้ความสนใจลงทุนสูง ซึ่งถ้าหุ้นที่มี Free Float ต่ำ แต่มีนักลงทุนกำลังให้ความสนใจสูงๆ อาจทำให้ราคาผันผวนสูงตามไปด้วยและบ่งชี้ว่าความเคลื่อนไหวของราคาอาจผิดปกติ ดังนั้น ปริมาณการซื้อขายหุ้นจึงเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง และเตือนนักลงทุนว่าหุ้นนั้นกำลังมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน

 

2. ตอบรับกับข่าวสารแค่ไหน

 

ก่อนลงทุนหุ้นที่มี Free Float ต่ำ ควรสังเกตว่าเมื่อมีข้อมูลข่าวสารออกมาจากช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะข่าวสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐาน แต่เป็นข่าวลือและไม่รู้ที่มาของข้อมูล แต่สามารถส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นกับปริมาณการซื้อขายอย่างรวดเร็ว ซึ่งสถานการณ์แบบนี้ควรหลีกเลี่ยงหรือศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

 

ดังนั้น Free Float จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจลงทุนได้ดี แต่ยังมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาหุ้น ดังนั้น ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดโดยเฉพาะปัจจัยพื้นฐานก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats