×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

ข้อดี vs ข้อควรระวังการผ่อน O% 

524

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line Youtube | Instagram

 

ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินก้อนโตในครั้งเดียว ส่งผลให้ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายทำให้ร้านค้าได้ยอดขายเพิ่มขึ้นด้วย แต่ในฐานะลูกค้าอย่างเราๆ ควรเลือกจะใช้ประโยชน์จากการผ่อน 0% ให้มากที่สุด และหลีกเลี่ยงการผ่อนชำระที่อาจก่อให้เกิดโทษแก่ตัวเรา

 

ข้อดีของการใช้โปรโมชันผ่อนชำระ 0%

 

 1. ไม่เสียดอกเบี้ยในการผ่อนชำระตามจำนวนงวดที่กำหนด
 2. สามารถเอาเงินที่ต้องจ่ายส่วนหนึ่งไปฝากประจำเพื่อได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นได้ก่อน
 3. หากเราต้องซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อมาใช้ประกอบอาชีพหรือใช้ในการหารายได้ เราก็สามารถได้สินค้าและบริการมาใช้ทำงานหารายได้ก่อน เช่น ช่างภาพอาจจะซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพเพื่อใช้ในการไปถ่ายงานที่กำลังจะมาถึง, MC ต้องใช้บริการดูแลรักษารูปร่างหน้าตาที่คลินิกเสริมความงามเพื่อเตรียมตัวทำงานใหญ่ เป็นต้น
 4. สามารถใช้ในกรณีฉุกเฉินที่อาจจะเตรียมเงินสดไม่ทัน เช่น การเจ็บป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือการจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยไปเบิกกับบริษัทประกันในภายหลัง เป็นต้น
 5. บางครั้งการผ่อนชำระ 0% ผ่านบัตรหรือร้านค้าต่างๆ ให้โปรโมชันพิเศษมากกว่าการซื้อด้วยเงินสด หรือรูดจ่ายเต็ม
 6. บางบัตรมีการให้คะแนนเอาไว้แลกเป็นของรางวัล หรือได้เงินคืน (Cashback) จากการใช้จ่ายด้วย
 7. มีประวัติเครดิตที่ดีในเครดิตบูโร หากผ่อนชำระตรงเวลาและตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

ข้อควรระวังของการใช้โปรโมชันผ่อนชำระ 0%

 

 1. ไม่ใช้จ่ายเกินกำลังของตัวเอง ก่อนซื้อสินค้าหรือบริการแบบเงินผ่อนควรมั่นใจก่อนว่า เรามีเงินเพียงพอที่จะมาจ่ายคืนได้ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ แต่หากสินค้าหรือบริการนั้นมีมูลค่าเกินกว่าที่เราจะจ่ายไหว เราก็ไม่ควรซื้อ ไม่ว่าจะซื้อด้วยเงินสดหรือผ่อนชำระก็ตาม
 2. อย่าลืมนึกถึงภาระหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เราต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือนด้วย โดยต้องพิจารณาว่า รายได้ทั้งหมดที่มีควรต้องมีมากกว่ารายจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน และเมื่อรวมกับค่างวดที่จะผ่อนชำระในแต่ละเดือนในการซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งนี้ของเราแล้ว จะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของเราในแต่ละเดือน
 3. ผลิตภัณฑ์ที่มีการผ่อนชำระถึงแม้ว่าจะเป็นโปรโมชันที่ไม่มีดอกเบี้ย แต่ก็ถือเป็นสินเชื่อประเภทหนึ่ง ดังนั้น หากผิดนัดชำระ ชำระขั้นต่ำหรือชำระไม่ตรงเวลา จะทำให้เราโดนคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูง และทำให้เรามีประวัติที่ไม่ดีในเครดิตบูโรได้ ดังนั้นเราจำเป็นต้องผ่อนชำระเต็มจำนวนและตรงกำหนดเวลาในทุกๆ งวด
 4. หากเรามีหนี้ที่ต้องผ่อนชำระค้างอยู่จำนวนมาก อาจทำให้เราขอสินเชื่อได้ยากขึ้น หรือได้วงเงินสินเชื่อที่น้อยลง ดังนั้น เราต้องวางแผนการซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระให้ดี และก่อนที่จะยื่นขอสินเชื่ออื่นๆ เช่น กู้ซื้อบ้านหรือซื้อรถ เราไม่ควรเหลือการผ่อนชำระที่ค้างอยู่มากเกินไป

 

จะเห็นได้ว่าการผ่อนชำระ แม้ว่าจะเป็นโปรโมชัน 0% ก็ตาม ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวัง ดังนั้น เราควรระมัดระวังไม่ใช้จ่ายเกินตัว และซื้อของเท่าที่จำเป็นให้เหมาะสมกับรายได้ของเรา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านการเงินในอนาคต ที่สำคัญ การรู้จักเลือกใช้โปรโมชันผ่อน 0% ที่เกิดจากการวางแผนและคิดไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนย่อมสร้างประโยชน์แก่ผู้ใช้ได้มากกว่า

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats