×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

ความเชื่อผิดๆ ในกองทุนรวม

4,368

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ความเชื่อผิดๆ ของหลายๆ คนที่ลงทุนในกองทุนรวม ได้แก่

 

เลือกกองทุนที่ราคาถูก

สินค้าราคาถูกอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอไป อย่างโทรศัพท์เราคงไม่เลือกเครื่องที่ราคาถูกที่สุดในร้าน แต่คงเลือกเครื่องที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานตามที่ต้องการแม้ราคาจะสูงกว่าเครื่องอื่นๆ ในร้านบ้างก็ตาม

 

กองทุนก็เช่นกันที่ราคาถูกก็ใช่ว่าน่าซื้อเสมอไป โดยราคากองทุนที่ว่ามักรู้จักกันในชื่อ NAV ซึ่งมักขึ้นลงทุกสิ้นวันทำการ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานแต่ละกองทุน

 

เช่น กองทุน A และกองทุน B จัดตั้งขึ้นพร้อมกันโดยมี NAV เริ่มต้นเท่ากันที่ 10 บาทต่อหน่วย เมื่อผ่านไป 1 ปี หาก NAV ของกองทุน A เพิ่มขึ้นเป็น 11 บาท คิดเป็นกำไร 10% ต่อปี ส่วนกองทุน B เพิ่มขึ้นเป็น 12 บาท คิดเป็น 20% ต่อปี

 

ดังนั้นกองทุน A ที่ NAV ต่ำกว่า อาจเกิดจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาต่ำกว่า หรือบางครั้งอาจเกิดจากการจ่ายเงินปันผลสูงทำให้ NAV ต่ำลง ก็เป็นไปได้ ดังนั้นราคากองทุนหรือ NAV เพียงปัจจัยเดียวอาจยังไม่เพียงพอเพื่อตัดสินใจในการเลือกซื้อกองทุน

 

เลือกกองทุนจ่ายปันผลสูงๆ

เงินปันผล คือ การนำเงินของกองทุนบางส่วนออกมาจ่ายให้นักลงทุน หรือก็คือการนำเงินที่เป็นสิทธิของนักลงทุนออกมาจ่ายให้นักลงทุนเอง ซึ่งเปรียบเสมือนการทำรายการขายคืนกองทุนให้นักลงทุน

 

แต่สิ่งหนึ่งที่ต่างกัน คือเงินปันผลต้องถูกหักภาษี ณ จ่าย 10% หรือต้องนำไปรวมกับรายได้อื่นๆ เพื่อคำนวณภาษีเงินได้ (กรณีไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย) ส่วนการทำรายการขายคืนนั้น กำไรที่เกิดขึ้นจะได้รับการยกเว้นภาษี

 

ดังนั้นกองทุนที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสูงจึงเหมาะกับนักลงทุนที่ไม่ค่อยได้ติดตามการลงทุนเพื่อทยอยขายทำกำไร หรือกองทุนที่มีเงื่อนไขห้ามขายคืนก่อนกำหนด เช่น กองทุน LTF

 

กองทุนตราสารหนี้ไม่มีขาดทุน

หลายคนเชื่อว่าตราสารหนี้หากถือจนครบกำหนดจะได้รับเงินต้นคืนทั้งจำนวน และเมื่อรวมกับดอกเบี้ยที่ได้รับระหว่างทางแล้ว จึงเป็นทางเลือกที่น่าจะให้ผลตอบแทนที่แน่นอนและไม่ขาดทุน

 

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ราคาตลาดของตราสารหนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ส่งผลให้ NAV ของกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้อาจมีทั้งกำไรและขาดทุนได้ทุกวัน

 

กองทุนเป็นทางเลือกการลงทุนที่เริ่มต้นได้ง่าย ใช้เงินลงทุนน้อย มีนโยบายและความเสี่ยงให้เลือกหลากหลาย ฯลฯ การเริ่มศึกษาและลองแบ่งเงินบางส่วนไปลงทุนจะช่วยให้เงินเก็บที่มีอยู่มีโอกาสงอกเงยกว่าการฝากเงินเพียงอย่างเดียวได้

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats