×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

5 เหตุผลทำแผนเกษียณพัง

3,464

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

เป้าหมายเยอะ

 

ปฏิเสธไม่ได้ว่า นอกจากต้องแบ่งเงินไปเก็บออมเพื่อเกษียณ บางครั้งยังต้องเก็บเงินเพื่อเป้าหมายอย่างอื่น เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ เงินค่าเทอมลูก ก็เลยลืมเรื่องการเก็บออมเพื่อเกษียณไปเลย แถมอาจถอนเงินที่เตรียมไว้ใช้หลังเกษียณออกมาใช้กับเรื่องอื่นๆ ก่อน ทำให้เป้าหมายการออมเพื่อเกษียณสะดุดลง

 

  • คำแนะนำ

 

หากมีเป้าหมายมากมาย การเก็บเงินต้องแยกออกจากกัน โดยวางแผนไปเลยว่าจะแบ่งเงินไปเก็บออมแต่ละเป้าหมายในสัดส่วนเท่าไหร่ของรายได้ เช่น เกษียณ 15%, ซื้อบ้าน 10% ซื้อรถ 5% ค่าเทอมลูก 5% เป็นต้น

 

ไม่คิดเผื่อ

 

หลายคนชะล่าใจว่าแค่เก็บเงินกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินในกองทุนประกันสังคม ก็มีเงินก้อนสำหรับการใช้จ่ายหลังเกษียณ จึงไม่ได้คิดเผื่อว่าหากมีเหตุต้องใช้เงินยามฉุกเฉิน เช่น ค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย

 

  • คำแนะนำ

 

มีโอกาสสูงมากที่เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนประกันสังคมจะไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตหลังเกษียณ ดังนั้น ต้องแบ่งเงินไปเก็บออมในช่องทางอื่นๆ เช่น กองทุนรวม SSF – RMF, กองทุนรวม และสินทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่นๆ เช่น หุ้น ทองคำ เป็นต้น หากลงทุนอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้มีเงินใช้เพียงพอหลังวัยเกษียณแน่นอน

 

นำเงินเกษียณไปใช้ก่อน

 

การเก็บออมเพื่อเกษียณ คือ การเตรียมเงินเพื่อเอาไว้ใช้หลังเกษียณ หมายความว่าเงินก้อนนี้ไม่ควรนำไปใช้จ่ายกับเรื่องอื่นๆ เช่น นำไปจ่ายหนี้สินที่ก่อเอาไว้ หรือนำไปซื้อรถยนต์

 

  • คำแนะนำ

 

อย่าแตะเงินก้อนสุดท้ายเด็ดขาด ดังนั้น หากมีหนี้ที่ต้องชำระ ควรคิดทบทวนและหาทางออกว่าจะทำอย่างไร เช่น ไม่ก่อหนี้ก้อนใหม่ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง งดทานอาหารนอกบ้าน งดซื้อเสื้อผ้าใหม่ หรือหารายได้เสริม

 

หวังพึ่งลูกหลาน

 

ปัจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมเดี่ยวมากขึ้น บางครอบครัวมีลูกคนเดียวหรือไม่มีเลย ทำให้หลังเกษียณไม่สามารถพึ่งพิงลูกหลานได้

 

  • คำแนะนำ

 

หากคิดว่าหลังเกษียณไปแล้ว ลูกหลานจะส่งเงินให้ใช้เป็นรายเดือน หรือสร้างบ้านให้ได้อยู่อาศัย อาจต้องคิดทบทวนใหม่ แล้วหันมาให้ความสำคัญกับการเก็บออมด้วยตัวเอง

 

ไม่ต้องวางแผนเกษียณก็อยู่ได้

 

ในอดีต ชีวิตหลังเกษียณไม่จำเป็นต้องวางแผนการเงินก็สามารถดำรงชีวิตได้ เพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ได้สูงมาก ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่ทุกคนต้องเริ่มต้นวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณกันตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะค่าใช้จ่ายสูงขึ้น คนมีอายุยืนยาวขึ้น ขณะที่มีความต้องการเกษียณจากการทำงานเร็วขึ้น ทำให้มีเวลาใช้ชีวิตหลังเกษียณนานขึ้น หากไม่มีการวางแผนที่ดี อาจมีเงินไม่พอใช้หลังเกษียณ

 

  • คำแนะนำ

 

อย่าชะล่าใจ เริ่มต้นวางแผนเพื่อวัยเกษียณตั้งแต่วันนี้กันเลย

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats