×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

5 สุดยอดกองทุน ETF

19,299

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ETF เป็นกองทุนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย สามารถซื้อขายได้สะดวกเหมือนหุ้นตัวหนึ่ง จึงมีสภาพคล่องไม่ต่างจากหุ้นทั่วไปที่ซื้อขายได้ตลอดวัน ใช้เงินลงทุนน้อย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายซื้อขายต่ำ

 

แต่กองทุน ETF จะบริหารจัดการโดย บลจ. มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามดัชนีอ้างอิง (Passive Fund) สามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้หลากหลาย เช่น ดัชนีหุ้นอ้างอิง หุ้นรายกลุ่มอุตสาหกรรม ดัชนีตราสารหนี้ น้ำมัน ทองคำ เป็นต้น

 

สำหรับกองทุน ETF ในตลาดหุ้นไทย ส่วนใหญ่แล้วดัชนีหุ้นจะถูกอ้างอิงมากที่สุด เพราะเข้าใจและคำนวณราคาได้ง่าย เช่น ดัชนี SET50 หรือหุ้นรายกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนั้น ถ้ากองทุน ETF อ้างอิงดัชนี SET50 หมายถึง กองทุนมีนโยบายลงทุนหุ้น 50 ตัวที่อยู่ใน SET50 หรือถ้าอ้างหุ้นกลุ่มพลังงาน หมายถึง มีนโยบายลงทุนหุ้นกลุ่มพลังงานทุกตัว

 

เมื่อเป็นเช่นนี้ หากนักลงทุนซื้อกองทุน ETF อ้างอิงดัชนี SET50 ก็เสมือนว่าได้ลงทุนหุ้นทั้ง 50 ตัวในดัชนี SET50 เช่นกันหากซื้อ ETF อ้างอิงหุ้นกลุ่มพลังงาน ก็เหมือนได้ซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานทุกตัว

 

ถ้าพูดถึงประโยชน์ของกองทุน ETF หลักๆ แล้วก็เหมาะกับนักลงทุนหน้าใหม่ที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการเลือกหุ้นรายตัว เพราะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และเหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นการลงทุนด้วยจำนวนเงินน้อย เพราะเงินระดับพันบาทก็ซื้อขายได้

 

นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งพักเงินที่ดีสำหรับมือเก๋า โดยเฉพาะช่วงที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนมาก ก็อาจลดพอร์ตหุ้นแล้วเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุน ETF และยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณอีกด้วย

 

สำหรับวิธีการเลือกลงทุนกองทุน ETF ไม่แตกต่างจากการเลือกกองทุนทั่วไป นั่นคือ ดูผลงานในอดีตว่า เติบโตสม่ำเสมอหรือไม่ ชื่อเสียงของผู้ออก (บลจ.) ประวัติ ประสบการณ์ผู้จัดการกองทุน นอกจากนี้ก็ดูว่าอ้างอิงกับสินทรัพย์หรือดัชนีอะไร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตัวเอง

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats