×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

6 หุ้นเด่น นักลงทุนสถาบันต่างชาติแนะนำ “ซื้อ”

6,970

 

นักลงทุนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยชอบสภาวะตลาด Sideway เนื่องจากหุ้นจะขึ้นก็ไม่ขึ้น จะลงก็ไม่ลง ทำให้ตัดสินใจลงทุนยาก ไม่เหมือนตลาดในช่วงเป็นขาขึ้น (Bull Market) หรือตลาดเป็นขาลง (Bear Market) ชัดเจน ที่สามารถวางกลยุทธ์หรือตัดสินใจได้อย่างสบายใจกว่า

 

แต่ก็มีกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่นำมาใช้กับตลาดที่ไม่มีความชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงให้กับพอร์ตลงทุน นั่นคือ เลือกหุ้นที่นักวิเคราะห์แนะนำ “ซื้อ” และหากหุ้นตัวนั้นได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันต่างชาติ ด้วยการแนะนำ “ซื้อ” ยิ่งทำให้เป็นหุ้นที่น่าจับตามากขึ้น เนื่องจากนักลงทุนกลุ่มนี้มุ่งเน้นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง

 

อย่างไรก็ดี คำว่า “ซื้อ” มีหลายนิยามที่ถูกกำหนดขึ้นตามเงื่อนไขแต่ละสถาบัน

 

ยกตัวอย่าง หุ้นที่คาดว่าราคาจะขึ้นไปไม่ต่ำกว่า 10% เมื่อเทียบกับผลตอบแทนของตลาดในช่วงเวลา 12 เดือน หรืออาจจะตั้งเงื่อนไขลงรายละเอียดไปมากกว่านั้น เช่น หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนเกินกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้า สำหรับหุ้นขนาดเล็ก และเกินกว่า 5% สำหรับหุ้นขนาดใหญ่

 

นอกจากนี้ อาจจะตั้งเงื่อนไขว่าหุ้นที่จะได้รับคำแนะนำ “ซื้อ” ต้องมีปัจจัยพื้นฐานดี ให้ผลตอบแทนที่คาดหวังรวมส่วนต่างของมูลค่าเหมาะสมกับราคาในตลาดและผลตอบแทนเงินปันผลมากกว่า 15% หรือราคาพื้นฐานสูงกว่าราคาตลาด 15%

 

หรือหากนักวิเคราะห์ประเมินว่าราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่วิเคราะห์มีแนวโน้มกำไรขยายตัวดีเฉลี่ยมากกว่า 15% ต่อปีขึ้นไปในอีก 1 – 3 ปี มีการจ่ายเงินปันผล มูลค่าหุ้นประเมินโดยพื้นฐานและสูงกว่าราคาหุ้นในกระดานมากกว่า 20% หากเข้าเงื่อนไขเหล่านี้ก็จะแนะนำ “ซื้อ”

 

จากข้อมูล Financial Times (10 สิงหาคม 2560) พบว่ามีหุ้นไทย 22 ตัวจากทั้งหมด 720 ตัว ที่นักลงทุนสถาบันต่างชาติแนะนำ “ซื้อ” แต่หากคิดจะซื้อหุ้นทั้ง 22 ตัวอาจจะเยอะจนเกินไป ดังนั้น จึงคัดเลือกหุ้นที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) 5% ขึ้นไป เพื่อกระจายความเสี่ยงหากราคาหุ้นไม่ขยับ ก็สามารถรอรับเงินปันผลได้

 

 

#WealthMeUp

 

กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

Related Stories

amazon anti fatigue mats