×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

4 Step เช็กเงินต้องใช้หลังเกษียณ

4,088

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

จะเกษียณอยู่แล้ว รู้หรือยังว่าต้องมีเงินก้อนเท่าไหร่? ที่มีอยู่พอหรือยัง

 

ลองมาเช็กกันง่ายๆ ด้วยตัวเอง กับ 4 Step เช็กเงินต้องใช้หลังเกษียณ

 

ใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่

เริ่มจากจินตนาการว่าเมื่อไม่ต้องทำงานแล้ว ต้องใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่ เช่น ค่าน้ำค่าไฟฟ้าที่อาจสูงขึ้นกว่าเดิมเพราะอยู่บ้านมากขึ้น ค่าเดินทางและค่าเสื้อผ้าที่อาจลดลงเพราะไม่ต้องไปพบปะผู้คนบ่อยนัก เป็นต้น

 

หากยังจินตนาการไม่ออก เราลองมาดูข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ระบุว่า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน ปี 2561 ของประเทศไทยอยู่ที่เดือนละ 21,346 บาท หรือหากดูเฉพาะจังหวัดที่มีค่าครองชีพค่อนข้างสูงอย่างกรุงเทพฯ จะอยู่ที่เดือนละ 34,127 บาท

 

คาดว่าใช้เงินอีกกี่ปี

ถ้าเป็นคำถามตรงๆ ก็คือ คิดว่าตัวเองน่าจะเสียชีวิตตอนอายุเท่าไหร่? ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นคำถามที่ตอบยาก หากไม่เจอหมอดูแม่นจริงๆ

 

แต่ก็สามารถคาดการณ์ได้บ้าง เช่น จากข้อมูลของสารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับเดือน ม.ค. 2562 ระบุว่า “จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 60 ปี จะมีชีวิตอยู่ต่อไป” ของผู้ชายอยู่ที่ 17.1 ปี และผู้หญิง  22.8 ปี

 

ดังนั้นคนที่ปัจจุบันอายุ 60 ปี ซึ่งน่าจะใกล้เคียงกับหลายๆ คนที่กำลังจะเกษียณปีนี้ หากเป็นผู้ชายน่าจะมีอายุขัยประมาณ 77 ปี ส่วนผู้หญิงน่าจะมีอายุขัยประมาณ 83 ปี

 

ตั้งใจลงทุนอะไร

จากข้อมูล ณ 29 ต.ค. 2562 ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ของตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (ThaiBMA Short-term Government Bond Index) อยู่ที่ 1.73% ต่อปี แต่หากเป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) อยู่ที่ 12.57%ต่อปี ซึ่งนอกจากผลตอบแทนที่แตกต่างกันแล้ว ความเสี่ยงก็ย่อมแตกต่างกันด้วยเช่นกัน

 

รูปแบบหรือสัดส่วนการลงทุนที่ต่างกันย่อมมีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ต่างกัน และส่งผลต่อความเพียงพอใช้จ่ายหลังเกษียณจากเงินก้อนที่มีตอนเกษียณด้วยเช่นกัน ดังนั้นเมื่อเกษียณอายุแล้วจึงควรกำหนดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานะและการยอมรับความเสี่ยงของตนเอง แต่อย่างน้อยควรมีการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนไม่น้อยไปกว่าอัตราเงินเฟ้อแต่ละปี

 

เงินก้อนที่มีพอใช้มั้ย

จากที่เล่ามา หากต้องการใช้จ่ายเดือนละ 34,127 บาท ใช้จ่ายไปอีก 23 ปี (ถึงอายุ 83 ปี) และลงทุนให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเท่ากับอัตราเงินเฟ้อ เช่น ลงทุนหุ้นประมาณ 10%-15%ของเงินทั้งหมด ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ จะต้องกันเงินก้อน ณ วันเกษียณ จำนวน 9.4 ล้านบาท (=34,127 บาทต่อเดือน x 12 เดือนต่อปี x 23 ปี) ถึงจะเพียงพอกับค่าใช้จ่ายตลอดชีวิตหลังเกษียณ แต่หากใครสามารถรับความเสี่ยงได้โดยลงทุนหุ้นเยอะขึ้นก็อาจกันเงินส่วนนี้น้อยลงได้

 

หากมีเงินก้อนที่เพียงพอและกันส่วนนี้ไว้เพื่อตนเองได้ ส่วนที่เหลือก็สามารถนำไปต่อยอดการลงทุนหรือใช้จ่ายเพื่อให้รางวัลตนเองได้มากขึ้น แต่หากยังไม่พอ ลองเช็กสิทธิชราภาพจากประกันสังคมและเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานเพิ่มเติมดูกันนะ

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats