×

Tag นอน

ทำงานสไตล์ “Jeff Bezos”

เศรษฐีเค้าทำงานกันยังงัย? อยากรู้ไหมว่า มหาเศรษฐีอันดับ 1 ของโลก “Jeff Bezos” มีสไตล์การทำงานแบบไหน และนอนวันละกี่ชั่วโมง มีอะไรที่เหมือนหรือต่างจากเราบ้าง