×

Wealth Me Up W VDO

โจทย์หินเรื่อง "คน" ดูแล-รักษา-บริหาร แบบไหน? | ลงทุนนิยม EP.257

กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

โจทย์หินเรื่องคนดูแลรักษาบริหาร แบบไหน?

 

3:36 | เปิดรายการ

4:25 | ทำไมคนเป็นเรื่องยากสุดในการทำงาน

5:07 | ความท้าทายของการบริหารคนในปี 2023

27:28 | วิธีการรักษาคนเก่ง

30:46 | วิธีจัดการกับภาวะ Burnout

35:24 | Do & Don’t สำหรับการบริหารคน

42:40 | วิธีบริหารคนให้งานปังความสัมพันธ์ดี

 

ร่วมพูดคุยกับ

 

  คุณอภิชาติ ขันธวิธิ 

CEO บริษัท คิว เจน คอนซัลแทนท์ จำกัด (QGEN)

 

ศิรัถยา อิศรภักดี 

ผู้ดำเนินรายการ

Related Stories

amazon anti fatigue mats