×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

ต้องรู้! ก่อนใช้สิทธิช้อปช่วยชาติ

3,155

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

กลับมาอีกครั้งสำหรับมาตรการ “ช้อปช่วยชาติ” แต่ในปี 2561 นี้ มีความแตกต่างจากปีก่อนๆ แม้สินค้าจะมีให้เลือกช้อปน้อยลง แต่เงื่อนๆ กลับมีมากขึ้น เราจึงควรทำความเข้าใจก่อนใช้สิทธิ “ช้อปช่วยชาติ” เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี 

 

สินค้าที่นำมาลดหย่อนภาษีได้

 

  • ยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถจักรยานยนต์ และยางล้อรถจักรยาน

โดยซื้อจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้ซื้อยางล้อจากผู้ผลิตที่ซื้อวัตถุดิบยางจากการยางแห่งประเทศไทย ที่ได้รวบรวมหรือรับซื้อจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งนี้ ต้องเป็นยางล้อที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน หรือยางล้อมือหนึ่งนั่นเอง

 

  • หนังสือ และหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (E-Book)

โดยไม่รวมหนังสือพิมพ์และนิตยสาร การซื้อหนังสือต้องซื้อจากผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

 

  • สินค้าจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน

 

เอกสารที่ต้องใช้

หากซื้อสินค้าเพื่อลดหย่อนภาษีในหมวดข้างต้น จะต้องขอใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปจากผู้ขาย นอกจากนี้ หากซื้อสินค้าในหมวดยางล้อจะต้องมีเอกสารหรือหลักฐานของการซื้อวัตถุดิบยางจากการยางแห่งประเทศไทย และหากซื้อสินค้า OTOP ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีต้องระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วย

 

ช่วงเวลาและจำนวนเงินที่ใช้สิทธิลดหย่อนได้

  • การซื้อสินค้าทั้ง 3 หมวดข้างต้นเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี จะต้องเป็นการซื้อสินค้าในช่วงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 – 16 มกราคม 2562 โดยสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
  • หากซื้อสินค้าในช่วงวันที่ 15 – 31 ธันวาคม 2561 จะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีของปีภาษี 2561 ส่วนการซื้อสินค้าในช่วงวันที่ 1 – 16 มกราคม 2562 จะใช้สิทธิลดหย่อนได้สำหรับปีภาษี 2562

 

แม้ว่าเราจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากมาตรการนี้ทั้งในปีภาษี 2561 และ 2562 แต่ยอดเงินรวมที่นำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ต้องไม่เกิน 15,000 บาท เช่น เปลี่ยนยางรถยนต์เป็นเงิน 15,000 บาท ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และซื้อสินค้า OTOP ในวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นเงิน 5,000 บาท ยอดเงินที่จะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้อยู่ที่ 15,000 บาท ดังนั้น หากในปีภาษี 2561 ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีไปแล้ว 15,000 บาท จะทำให้ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนจากมาตรการนี้เพิ่มเติมในปีภาษี 2562 ได้

 

หากสรุปให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือสามารถเลือกใช้สิทธิเพียงปีใดปีหนึ่ง 15,000 บาท หรือ เลือกใช้สิทธิทั้งสองปีภาษีรวมกัน แต่ต้องไม่เกิน 15,000 บาท  

 

หากใครที่มีแผนจะซื้อหนังสือ เปลี่ยนยางรถ หรือซื้อสินค้า OTOP เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ก็อย่าลืมขอใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีกันด้วย ยิ่งฐานภาษีสูง ก็จะใช้สิทธิลดหย่อนได้คุ้มค่ามากขึ้น

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats