×

Wealth Me Up ใช้แรงทำเงิน

“น้อยนิด…แต่มหาศาล”

4,566

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

นิยาม “ความสุข” ของคนในยุคนี้คืออะไรนะ?

 

– มีเงินเยอะ (รวย)

– มีสินทรัพย์เยอะ (มั่นคง)

– มีงานเยอะ (สำเร็จ)

– มีคนรู้จักเยอะ (เป็นที่ยอมรับ)

 

อาจเพราะสังคม แชร์ อวด โชว์ ในยุคปัจจุบันทำให้ใครต่อใครตีกรอบ “ความสุข” จากสิ่งภายนอกที่ต้อง เยอะ ล้น เหลือ เกิน ไว้ก่อน เพราะนั่นคือสิ่งที่คิดว่าดี และน่าจะทำให้มี “ความสุข”

 

เคยได้ยินเรื่อง “ทุกข์ของคนรวย” มั้ย? “ยิ่งเยอะ ยิ่งเครียด”

 

– มีเงินเยอะอยู่แล้ว ก็กลัวเงินจะน้อยลง

…สุดท้ายก็ทำทุกวิธีเพื่อให้มีเยอะขึ้น

 

– มีสินทรัพย์เยอะ ก็กลัวสิ่งที่มีจะด้อยค่า

…สุดท้ายก็หาหนทางทำให้มีมากขึ้นเพื่อความมั่นใจ

 

– มีงานเยอะ ก็ตามมาด้วยความเครียด แรงกดดัน

…สุดท้ายก็เสียสุขภาพ มีปัญหาครอบครัว อยู่โดดเดี่ยวบนยอดเขา

 

– มีคนรู้จักเยอะ ก็ขาดซึ่งความเป็นส่วนตัว

…สุดท้ายก็ทำตามความคาดหวังของคนอื่น กระทั่งไม่เป็นตัวของตัวเอง

 

OECD เคยประเมินว่าระดับรายได้ที่มากขึ้นจะทำให้ชีวิตดีขึ้นจริง…แต่ถึงแค่ระดับหนึ่งเท่านั้น พอรายได้แตะ $74,000 ต่อปี (2.5 ล้านบาท) ระดับความสุขกลับลดลง นั่นเพราะ…

– ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นมาก

– ชั่วโมงการทำงาน (ที่เครียด) อันแสนยาวนาน

– ความกลัว (กลัวรวยไม่พอ กลัวความรวยไม่ยั่งยืน ฯลฯ)

 

(บ้างอาจมีความคิดแย้ง…พร้อมให้เหตุผลว่าตนยังมีระดับรายได้ไม่ถึง 200,000 บาทต่อเดือนดังบทวิจัย…แต่อย่าลืมว่านั่นคือระดับค่าครองชีพที่สหรัฐฯ)

 

Tom Rath เคยเขียนไว้เช่นกันว่า

– การทำสิ่งที่มีความหมาย

– การมีสัมพันธ์ที่ดี

– การมีพลังงาน (กาย+ใจ)

เหล่านี้ต่างหากที่ทำให้แต่ละวันเป็น “วันที่ดี”

 

สุดท้ายความเยอะ ล้น เหลือ เกิน…อาจไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไป

 

การมีความสุขจากการได้นอนเต็มอิ่ม ใช้เวลากับคนรัก มีรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ มีสุขภาพที่แข็งแรง มีมิตรภาพที่ดี…สิ่งเหล่านี้อาจไม่ได้ใช้เงินเลยสักนิด…แต่สร้างพลังชีวิตได้อย่างมากมาย

 

“น้อยนิด แต่มหาศาล”

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats