×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

เอายังไงดี! กับ PVD เมื่อออกจากงาน

6,412

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

เมื่อออกจากงาน การจัดการเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือที่เรียกว่า PVD มีอยู่ 3 ทางเลือก ได้แก่

1) โอนไป PVD ที่ทำงานใหม่

หากเป็นการย้ายบริษัทที่ทำงาน ลองเช็ก HR ที่ใหม่สักนิดว่ามี PVD หรือไม่ หากมี ก็สามารถโอนย้าย PVD จากที่เดิมไปที่ใหม่ได้ เพื่อเป็นการเก็บเงินส่วนนี้ไว้ไม่ให้หมดไปก่อนเกษียณ

แต่ที่ทำงานใหม่อาจมีเงื่อนไขว่า จะสมัครสมาชิก PVD ได้ ต้องผ่านช่วงทดลองงาน (Probation) ก่อน ดังนั้นเราจึงต้องทำการแจ้งขอคงเงิน PVD ไว้กับ HR ที่เดิมก่อน แล้วค่อยแจ้งโอนย้ายเงินลงทุนมา PVD ที่ใหม่ หลังผ่านการทดลองงานแล้ว

2) ย้ายไปกองทุน RMF

สำหรับใครที่ลาออกไปทำงานอิสระ หรือ ที่ทำงานใหม่ไม่มี PVD การย้ายเงิน ไปกองทุน RMF นอกจากช่วยให้เงินส่วนนี้ไม่ให้หมดไปก่อนเกษียณแล้ว ยังไม่มีภาระภาษีอีกด้วย

RMF มีข้อดี เช่น นโยบายการลงทุนหลากหลาย ทั้งเสี่ยงต่ำ-สูง ลงทุนในและต่างประเทศ หลังย้ายแล้วสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง RMF อื่นๆ ภายใต้ บลจ. เดียวกันโดยไม่มีค่าธรรมเนียม เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในสินทรัพย์ต่างๆ หรือเป็นการปรับสัดส่วนเงินลงทุนเพื่อเป้าหมายเกษียณอายุได้อีกด้วย

3) นำเงินออก

หากต้องการนำเงินออกมาใช้จ่าย เช่น กังวลว่าเงินเก็บยังไม่พอใช้ยามฉุกเฉิน หรือ นำไปโปะหนี้สิน ก็สามารถเลือกนำเงินออกมาได้ แต่จะมีภาระภาษีตามมาด้วย

– โดยเงินก้อนที่ได้จาก PVD ต้องเสียภาษี 3 ส่วน ได้แก่ เงินสมทบส่วนของนายจ้าง ผลตอบแทนจากเงินสมทบส่วนของนายจ้าง และผลตอบแทนจากเงินสะสมส่วนของตนเอง สำหรับเงินส่วนที่ 4 คือ เงินสะสมส่วนของตนเอง ที่เคยถูกหักไปสะสมทุกๆ เดือน ไม่ต้องเสียภาษี

– การคำนวณภาษีแบ่งเป็น 3 กรณี ได้แก่

+ อายุสมาชิก PVD เดิม ไม่ถึง 5 ปี เงินก้อน 3 ส่วนที่ได้รับ ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีกับรายได้อื่นๆ เช่น หากเดิมฐานภาษี 20% เงินจาก PVD ก็ต้องเสียภาษีที่อัตรา 20% เป็นต้น

+ อายุสมาชิก PVD เดิม 5 ปีขึ้น เงินก้อน 3 ส่วนที่ได้รับ สามารถเลือกแยกคำนวณภาษีจากรายได้อื่นๆ ด้วยใบแนบ ภ.ง.ด.90/91 ได้

+ อายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุสมาชิก PVD เดิม 5 ปีขึ้น เงินก้อนที่ได้รับจาก PVD จะได้รับการยกเว้นภาษี ซึ่งกรณีนี้ส่วนใหญ่มักเป็นการลาออกเพื่อตั้งใจเกษียณ

 PVD เป็นตัวช่วยเก็บเงินไว้ยามเกษียณ ถ้าชีวิตไม่ได้รีบเร่ง การเงินไม่ได้สะดุด อย่าเพิ่งผุดคิดนำเงินเกษียณออกมาใช้ง่ายๆ

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats