×

Wealth Me Up ใช้แรงทำเงิน

4 ด้านโดดเด่น การเรียนในสิงคโปร์

13,450

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

เลิกแบ่งสายปกติและสายพิเศษในระดับมัธยม

 

ก่อนการปฏิรูปการศึกษาครั้งล่าสุด หลังจากจบชั้นประถม นักเรียนสิงคโปร์จะถูกแบ่งสายเป็นสายปกติ และสายพิเศษในชั้นมัธยม ตามคะแนนในระดับประถม แต่อีกไม่กี่ปี สิงคโปร์จะเลิกระบบนี้แล้ว ซึ่งจะทำให้เด็กมัธยมสามารถเลือกเรียนวิชาตามที่ตัวเองสนใจและถนัดได้

 

สอบน้อยลง

 

สิงคโปร์ยกเลิกการสอบกลางภาคของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3, ยกเลิกการสอบปลายภาคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และพยายามลดความสำคัญของเกรดลง เพื่อให้เด็กๆ เรียนอย่างสนุกมากขึ้น

 

ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะความสามารถหลากหลาย

 

สนับสนุนให้เด็กมีความสามารถที่หลากหลาย และใช้ความสามารถเหล่านี้ไปเรียนต่อในโรงเรียนที่สนับสนุนความถนัดของตัวเอง ทำให้เด็กเรียนจบพร้อมกับมีความสามารถพิเศษ

 

เปิดโอกาสให้ครูสร้างสรรค์การเรียนการสอน

 

สิงคโปร์จะเปิดโอกาสให้ครูสามารถคิดหาวิธีการสอนแบบใหม่ๆ เพื่อให้นักเรียนเรียนหนังสืออย่างสนุกและมีความสุขมากขึ้น แทนที่จะวุ่นอยู่กับการสอบ การประเมินผลการเรียนแบบเดิม ๆ

 

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats