×

Wealth Me Up ใช้แรงทำเงิน

เกาหลีใต้…เรียนทรหด พุ่งเป้าสู่ SKY

8,914

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

เรียนฟรีตั้งแต่ประถม-มัธยมต้น

 

เกาหลีใต้เป็นอีกประเทศที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนฟรีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการคัดเลือกเด็กเข้าโรงเรียนรัฐบาลจะพิจารณาจากพื้นที่ๆ เด็กอยู่อาศัย ทำให้เด็กเกาหลีใต้ไม่ต้องเครียดกับการสอบเข้าในช่วงนี้ แต่เมื่อเข้าไปเรียนแล้วจะมีการสอบวัดผลอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนักเรียนจำเป็นต้องใช้ประวัติการเรียนดังกล่าวไปเป็นส่วนประกอบเพื่อเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งช่วงนี้จะมีโรงเรียนเฉพาะทาง เช่น โรงเรียนอาชีวะ โรงเรียนด้านศิลปะ โรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะต้องสอบแข่งขันเพื่อเข้าโรงเรียนในสาขาที่ตนเองสนใจ

 

เรียนหนักทั้งในห้องเรียนและเรียนพิเศษ

 

เด็กเกาหลีใต้จริงจังกับการเรียนมาก และใช้เวลาในการเรียนมากถึงวันละ 14-16 ชั่วโมง นอกจากเรียนตามปกติในโรงเรียนแล้ว หลังเลิกเรียนก็จะต้องเรียนพิเศษ บางคนอาจเรียนพิเศษที่โรงเรียน บ้างก็เรียนที่สถาบันกวดวิชา และบางคนพ่อแม่ก็จะจ้างครูพิเศษมาสอนที่บ้าน

 

SKY คือใบเบิกทางสู่อนาคตที่ดี   

 

เด็กเกาหลีใต้จะมุ่งมั่นกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาก พวกเขาจะต้องสอบ “ซู่นึง” หรือการทดสอบความสามารถด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยดีๆ ที่หมายตาไว้ ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของเด็กเกาหลีก็คือ SKY ซึ่งเป็นการนำตัวอักษรตัวแรกของมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ดีที่สุดมารวมกัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยโซล (Seoul National University), มหาวิทยาลัยเกาหลี (Korea University) และมหาวิทยาลัยยอนเซ (Yonsei University)

 

ซึ่งการได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำจะส่งผลต่อหน้าที่การงานที่ดี รายได้งาม การใช้ชีวิตและเครือข่ายคนรู้จักในอนาคตของพวกเขาตลอดชีวิต และเพราะค่านิยมนี้ทำให้เด็กเกาหลีจำนวนมากเตรียมความพร้อมตัวเอง เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลยทีเดียว ส่วนใครที่สอบเข้าครั้งแรกไม่ได้ ก็ยอมเสียเวลากวดวิชาอีกเป็นปี เพื่อสอบใหม่ในปีถัดไป

 

มุ่งทำงานในบริษัทหรือองค์กรยักษ์ใหญ่

 

จากเดิมที่คนเกาหลีใต้เคยนิยมทำงานในบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ เพราะรายได้ดี แต่ช่วงหลังๆ งานภาคเอกชนก็ดูไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ ทำให้คนเกาหลีใต้หันมาสนใจสอบแข่งขันเพื่อเป็นข้าราชการกันมากขึ้น เพราะงานค่อนข้างมั่นคง มีเกียรติ แม้รายได้จะน้อยกว่างานบริษัทเอกชน

 

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats