×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

ธนาคารขอดูอะไร เวลาไปขอสินเชื่อ

4,877

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

หลายคนน่าจะเคยผ่านประสบการณ์การขออนุมัติ สินเชื่อจากธนาคารต่างๆ เพื่อนำเงินทุนที่ได้มา เติมเต็มความฝันของตนเอง แต่บางครั้งอาจมีทั้ง สมหวังและผิดหวัง เพราะธนาคารก็ต้องพิจารณา สถานะทางการเงินของผู้ขอสินเชื่ออย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันการผิดนัดชำระหนี้จนเกิดหนี้เสีย ตามมาเช่นกัน

 

ดังนั้น ควรเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วย “4 เทคนิคกู้ธนาคาร ให้ผ่านแบบชิลๆ” จะช่วยให้การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปได้อย่างง่ายดาย ดังนี้

 

ประเมินสัดส่วนรายได้ให้เหมาะสมกับวงเงินสินเชื่อ

 

โดยทั่วไปธนาคารจะประเมินสถานะของผู้ขอสินเชื่อจากรายได้ ความมั่นคงของนายจ้าง ภาระหนี้สินเดิม และวงเงินที่ขอสินเชื่อ ซึ่งต้องเตรียมใจไว้ว่า ธนาคารก็มักจะไม่ได้อนุมัติวงเงินให้เต็ม 100% ดังนั้น เราต้องวางแผนเตรียมออมเงินไว้ ให้ได้อย่างน้อย 20% ของวงเงินที่ต้องการก่อน แต่หากเรามีภาระหนี้สินเดิมมากอยู่แล้ว ธนาคารก็อาจจะปล่อยสินเชื่อให้ยากหน่อย ทางที่ดีก็ควรพยายามลดหนี้ที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ของเรานั่นเอง

 

เตรียมหลักฐานทางการเงินให้พร้อม

 

เพื่อแสดงให้เห็นประวัติทางการเงินที่ดีทั้งในแง่ของรายได้และความมั่นคง โดยพิจารณาจาก สลิปเงินเดือนและหลักฐานที่มาของรายได้ รายการบัญชีที่มีความเคลื่อนไหวไม่ผิดปกติ มีเงินออมฝากไว้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ แต่ถ้าเราทำงานอิสระ ไม่มีสลิปเงินเดือน ก็ควรมีบัญชีเงินฝากกับทางธนาคารแห่งนั้นๆ เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติทางการเงิน ก่อนการขอสินเชื่ออย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปีได้

 

รักษาประวัติการชำระหนี้ให้ดี

 

ต้องอย่าลืมว่า ก่อนที่ธนาคารทุกแห่งจะอนุมัติ สินเชื่อให้กับใครก็ตาม จะต้องตรวจสอบข้อมูล สินเชื่อของบุคคลนั้นๆ ผ่านบริษัท ข้อมูลเครดิต แห่งชาติ จำกัด หรือเครดิตบูโร ซึ่งจะมีรายงาน ประวัติการขอสินเชื่อและการชำระหนี้จากสถาบันการเงินต่างๆ ดังนั้น สำหรับผู้ที่เคยมีประวัติขอ สินเชื่อ ก็ควรแสดงให้ธนาคารเห็นว่า เรามีประวัติ การชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด ไม่เคยจ่ายช้า ค้างจ่าย หรือหลีกเลี่ยงการจ่าย เพราะจะแสดงถึง การมีวินัยทางการเงินสูง ดังนั้นก็มีแนวโน้มที่จะ ชำระหนี้ให้แก่ธนาคารอย่างครบถ้วนและตรงเวลา

 

ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการอนุมัติสินเชื่อ

 

การเตรียมตัวขอสินเชื่อกับธนาคารไม่ใช่เรื่องยากเลยหากเรามีการเตรียมพร้อม เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของความมั่นคงของรายได้ ประวัติความเคลื่อนไหวทางการเงิน และการชำระหนี้ที่ดี ไม่เคยมีหนี้เสียมาก่อน ธนาคารก็จะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้เรา ได้ง่ายขึ้น เมื่อได้รับเงินกู้มาแล้ว ต้องอย่าลืมรักษาวินัยทางการเงิน เพื่อให้สามารถ ชำระหนี้ได้ครบถ้วน และยังช่วยให้มีโอกาสในการขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นในอนาคตอีกด้วย

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats