×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

1O กองทุนรวมทองคำ ผลงานโดดเด่น

7,054

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

หากพิจารณาถึงแหล่งความต้องการของทองคำ พบว่ามีอยู่ด้วยกัน 2 แหล่ง ได้แก่ ธุรกิจอัญมณี โดยนำทองคำไปผลิตเป็นเครื่องประดับต่างๆ กับนักลงทุนที่ซื้อทองคำเพื่อการลงทุน เก็งกำไร ดังนั้น ราคาทองก็ขึ้นกับปัจจัยดังกล่าว

 

ถ้าเศรษฐกิจขยายตัว ผู้คนอยู่ดีกินดี ไม่มีความกังวลเรื่องราย ก็ต้องการซื้อเครื่องประดับสูง ทำให้ธุรกิจอัญมณีเติบโต ความต้องการทองคำก็สูงตามไปด้วย

 

ถ้าเศรษฐกิจหดตัว เกิดวิกฤติ ผู้คนกังวลว่าหากเก็บเงินหรือลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ เช่น หุ้น กองทุนรวม ตราสารหนี้ จะมีความเสี่ยงสูง ก็จะโยกเงินมาซื้อทองคำ เพราะทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูง ที่เรียกว่า Safe Heaven

 

โดยปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้คนกังวลเกี่ยวกับวิกฤติเศรษฐกิจ จากผลของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงตัดสินใจโยกเงินจากการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ เข้ามาในทองคำ

 

และนี่คือเหตุผลที่ทำให้ทองคำเป็นทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการ ลงทุนที่สำคัญ และไม่ใช่แค่ผู้คนเท่านั้น ธนาคารกลางบางประเทศก็เริ่มสะสมทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มสูงขึ้น

 

ปัจจุบัน คนไทยสามารถเลือกทองคำได้ค่อนข้างหลากหลายวิธี หลักๆ ได้แก่

 

  • ทองคำแท่ง เหรียญทองคำ หรือทองรูปพรรณ เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการรับมอบทองคำจริงมาเก็บรักษาเป็นสมบัติของตนหรือมรดกตกทอด ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนใหญ่ใช้มูลค่าเงินลงทุนจำนวนมาก

 

  • กองทุนรวมที่ลงทุนในทองคำ เหมาะกับนักลงทุนที่ไม่ต้องการเก็บรักษาทองคำไว้ที่ตนเอง เพราะไม่มีการส่งมอบทองคำจริง แต่ชำระราคาเป็นเงินสดเมื่อไถ่ถอนหน่วยลงทุน ซึ่งกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้เก็บทองคำไว้ที่ตู้นิรภัย มีทั้งนโยบายแบบมีหรือไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน สามารถลงทุนด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำที่ไม่สูงมาก

 

  • สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า ซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีการส่งมอบทองคำแท่งจริง แต่ชำระราคาเป็นเงินสดเมื่อถึงวันส่งมอบ หรือวันปิดสถานะสัญญาฯ เป็นตราสารที่มีความเสี่ยงสูง เพราะสามารถกำไรจำนวนมากหรือขาดทุนเกินเงินประกันได้

 

ถ้าพูดถึงช่องทางการลงทุนทองคำที่เหมาะกับการลงทุนระยะยาว ใช้เงิน

ลงทุนไม่มาก รวมถึงทยอยลงทุนในรูปแบบ Dollar Cost Average (DCA) น่าจะเป็นกองทุนรวมทองคำ

 

สำหรับเทคนิคการเลือกกองทุนทองคำก่อนตัดสินใจลงทุน ให้พิจารณานโยบายการลงทุน ระดับความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ เปรียบเทียบกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน โดยใช้เกณฑ์ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เน้นเลือกกองทุนที่มีผลการดำเนินงานที่ดี สม่ำเสมอ และค่าธรรมเนียม

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats