×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

“1O ล้านก่อนเกษียณ” เริ่มแค่หลักพัน

1,458

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

อยากมีเงิน 10 ล้านก่อนเกษียณกันใช่หรือไม่? วิธีการง่ายๆ ที่ใช้หลัก “MiLLiMove” หรือ พลังวันละนิด ด้วยการเริ่มต้นแค่ “หลักพัน” มี 5 ขั้นตอนง่ายๆ ต้องทำอะไรบ้างมาดูกัน

 

ซอยเป้าหมายเป็น “เป้าหมายเล็กๆ”

 

ซอยเป้าหมายใหญ่เป็นแผนเล็กๆ และมีความสุขกับความสำเร็จเล็กๆ เสมอ เช่น 10 ล้านก่อนเกษียณ ถ้าตอนนี้เราอายุ 30 ปี แปลว่ามีเวลา 30 ปี และจะต้องเก็บเงินปีละ 333,000 บาท หรือเดือนละ 27,000 บาท

  • และเมื่อไหร่ที่เราถึงแสนแรก = เข้าใกล้เป้าหมาย 1%
  • ล้านแรก = เข้าใกล้เป้าหมาย 10%
  • 2 ล้าน = เข้าใกล้เป้าหมาย 20%
  • 5 ล้าน = เข้าใกล้เป้าหมาย ครึ่งทาง

 

เริ่มต้นลงทุน

 

เป้าหมาย 10 ล้าน ก่อนเกษียณ มีเวลา 30 ปี

= ปีละ 333,000 บาท 

= เดือนละ 27,000 บาท (ไม่ลงทุนเลย เก็บออมอย่างเดียว) 

= เดือนละ 8,000 (ผลตอบแทน 7% ต่อปี) 

ผลตอบแทน 7% ต่อปี มาจากผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุน 15 ปีแบบ Asset Allocation การกระจายลงทุนในหุ้นทั่วโลก ทั้ง DM, EM, REITs และ Bond

 

ต้องเชื่อว่า “เราทำได้”

 

10 ล้านก่อนเกษียณดูยิงใหญ่ แต่พอวางแผนแล้วก็จะทำให้เราเห็นความชัดเจนมากขึ้นว่าทำได้แค่ไหน (ลงทุนเดือนละ 8,000 บาท) ไม่ต้องกลัวกับอนาคตไกลๆ ว่าจะต้องมีเงินต้นเป็นหลักหมืน แสน หรือล้าน ถึงจะพิชิตเป้าหมายได

 

เริ่มทันที

 

เริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อย ได้เปรียบมากกว่า หากเริ่มต้นลงทุนตอนอายุ 30 ปี ต้องลงทุนเดือนละ 8,000 บาท แต่หากเริ่มต้นตอนอายุ 40 ปี ต้องลงทุนถึงเดือนละ 20,000 บาท ถ้ายังไม่เริ่มต้นวันนี้ อนาคตเหนื่อยแน่นอน และมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกด้วย

 

ทำทั้งหมดเพื่อตัวเอง 

 

การมีเงิน 10 ล้าน ในวัยเกษียณ เพื่อความสุขในบั้นปลายชีวิตของตัวเราเอง คนเราจะมีความสุขกับเรื่องที่ควบคุมได้ เช่น เรื่องงาน การกิน การใช้ชีวิต รวมถึงเรื่องการเงิน ซึ่งการเงินนั้น เราจะควบคุมได้ก็ต่อเมื่อตั้งเป้าและทำทันที

 

แต่ถ้าวางแผนแล้ว ลงมือทำแล้ว แต่เกิดท้อระหว่างทางอย่าเพิงหมดกําลังใจไป เพราะนั่นเป็นเรืองปกติ


มีการศึกษาจาก 2 มหาวิทยาลัย Miami University และ University of California San Diego ในสหรัฐฯ ทีให้ผู้เข้าร่วมการทดลองทีมีเงินเก็บน้อยและได้รับเงินภาษีคืนตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของอเมริกาในปี 2008 วางแผนการใช้เงินภาษีทีจะได้คืน

 

ผลที่ได้น่าตกใจ เพราะคนกลุ่มนี้กลับใช้เงินมากขึ้นถึง 38% แทนที่จะนําเงินก้อนนั้นไปออมหรือลงทุน แต่ผลลัพธ์ดังกล่าวกลับไม่เกิดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างที่มีเงินเก็บมาก นักวิจัยอธิบายว่า นั่นเป็นเพราะตอนนี้คุณยังอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายมาก การวางแผนเพื่อไล่ตามเป้าหมายจะยิ่งกดดัน และบั่นทอนความสามารถในการควบคุมตัวเอง

 

แต่ไม่ว่าเราจะมีเงินเก็บมากหรือน้อย ยังไงการวางแผนและเริ่มลงมือทำ ก็ทำให้เรามีโอกาสสำเร็จได้มากกว่าไม่วางแผน หรือวางแผนแต่ไม่ลงมือทำ

 

มาวางแผน และเริมลงทุนเดือนละ 8,000 บาท เพือเงิน 10 ล้านในวัยเกษียณกัน

 

#WealthMeUp

 

Related Stories

amazon anti fatigue mats