×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

ผลตอบแทน S&P5OO ปีที่เกิด – ปีหลังเศรษฐกิจถดถอย

295

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

หุ้นฟื้นหรือไม่? หลังศก.ถดถอย

 

ย้อนไป 80 ปีก่อน นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐฯ เผชิญกับเศรษฐกิจถดถอย (Recession) 13 ครั้ง

 

ไปดูกันว่าหุ้นร่วงแค่ไหนฟื้นหรือไม่ก่อน หลังเศรษฐกิจถดถอย!

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats