×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

Checklist ตัวช่วยลดภาษี

2,346

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ทางเลือกเก็บเงินในช่วงสุดท้ายของปี ที่ช่วยลดหย่อนภาษีได้มีอะไรบ้างยังจำกันได้อยู่ไหม เรามาทบทวนไปพร้อมๆ กัน

 

กองทุน LTF

ถึงเป็นปีสุดท้าย ก็ยังสามารถซื้อ LTF เพื่อลดภาษีได้อยู่ โดยหน่วยลงทุนที่ซื้อปี 62 นี้ ยังคงต้องถือไว้ 7 ปีปฏิทิน หรือสามารถขายคืนได้ต้นปี 68 เป็นต้นไป

 

หากกังวลว่าหุ้นไทยอาจมีแนวโน้มไม่ดีในช่วง 7 ปีนี้ ก็สามารถเลือก LTF ที่มีนโยบาย (1) ลงทุนแบบเชิงรุก, (2) ลงทุนบางส่วนในอสังหาริมทรัพย์หรือหุ้นต่างประเทศ (ส่วนที่เกินจาก 65% ที่ลงทุนในหุ้นไทย), (3) ลงทุนบางส่วนในตราสารหนี้ (ส่วนที่เกินจาก 65% ที่ลงทุนในหุ้นไทย) เพื่อลดผลกระทบจากหุ้นไทยหรือเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนได้

 

กองทุน RMF

แม้มีเงื่อนไขว่าต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีไปจนถึงอายุ 55 ปีขึ้นไป และต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี เช่น คนอายุ 30 ปีลงทุนครั้งแรก ต้องลงทุนทุกปีจนถึงอายุ 55 ปี หรือคนอายุ 54 ปีลงทุนครั้งแรก ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีในช่วงอายุ 54-58 ปี และต้องรอจนครบ 5 ปีเต็ม เช่น ลงทุนครั้งแรก 1 .. 61 (อายุ 54 ปี) จะครบ 5 ปีเต็มในวันที่ 1 .. 66 (อายุ 59 ปี) จึงจะสามารถขายคืนได้ทั้งหมดที่เคยลงทุนมา

 

แต่ก็มีข้อดีที่ดึงดูดให้น่าลงทุนไม่น้อย ได้แก่ (1) มีนโยบายลงทุนให้เลือกหลากหลาย ทั้งตราสารหนี้ หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ (2) ระหว่างทางสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง RMF ที่มีนโยบายการลงต่างกันภายใต้ บลจ. เดียวกันได้ (3) ไม่จำเป็นต้องลงทุนเท่ากันทุกปี เพียงลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องทุกปี (ยกเว้นปี 62 และปีก่อนหน้า ที่ต้องลงทุนขั้นต่ำปีละ 5,000 บาท) (4) ผู้ที่ปีนี้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ลงทุนได้สั้นๆ ถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์ ก็ครบ 5 ปีเต็ม ซึ่งสั้นกว่า LTF

 

ประกันชีวิตและประกันบำนาญ

แม้เป็นทางเลือกลดหย่อนที่อาจยาวสำหรับบางคน อีกทั้งส่วนใหญ่มักเป็นแบบที่ต้องชำระเบี้ยต่อเนื่องหลายปี และผลประโยชน์ที่ได้รับหากอยู่จนครบสัญญาเมื่อคิดเป็น IRR หรือผลตอบแทนต่อปี มักค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับการลงทุนรูปแบบอื่นๆ แต่ก็ถือเป็นตัวช่วยเก็บเงินที่มีเงินคืนแน่นอนตามสัญญาเหมาะกับคนที่ไม่อยากรับความเสี่ยงจากการลงทุน หรือคนที่ต้องการตัวช่วยสร้างวินัยการเก็บเงินให้ตัวเอง 

 

อีกทั้งประกันชีวิตสะสมทรัพย์ของบางบริษัท มีแบบสัญญา 10 ปี และเป็นแบบชำระเบี้ยครั้งเดียว (Single Premium) ทำให้นอกจากไม่เป็นภาระที่ต้องชำระเบี้ยปีถัดๆ ไปแล้ว ยังเป็นการเก็บเงินก้อนที่ลดหย่อนภาษีได้ด้วย หรือประกันบำนาญของบางบริษัทก็มีแบบชำระเบี้ยครั้งเดียวเช่นกัน ซึ่งเหมาะกับคนใกล้เกษียณที่ต้องการนำเงินเก็บบางส่วน ไปสร้าง Passive Income ทุกปี หลังเกษียณอายุ

 

ทางเลือกเก็บเงินที่ได้การลดภาษีเป็นแต้มต่อ หากเลือกให้ถูกให้เหมาะนอกจากมีภาษีคืนแล้ว ยังช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อีกด้วย

 

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats