×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

5 สุดยอด RMF ลงทุนต่างประเทศ

8,948

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

คนส่วนใหญ่ซื้อกองทุน RMF เพราะต้องการลดหย่อนภาษี และ RMF ก็ยังมีอีกประโยชน์ที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ เป็นช่องทางเก็บเงินให้เพียงพอเพื่อใช้ในวัยเกษียณ เพราะแค่เก็บเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือประกันสังคม อาจไม่พอ

 

แต่เป็นที่รู้กันดีว่ากองทุน RMF มีนโยบายการลงทุนหลากหลาย จึงมีคำถามตามมาว่า จะเลือกซื้อกองไหนดี หรือควรจัดสรรเงินไปลงทุนอย่างไรดี

 

เนื่องจาก RMF ถือเป็นการลงทุนระยะยาวค่อนข้างนานและอาจเกิน 20 ปี เมื่อเป็นเช่นนี้ก็สามารถลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ เช่น หุ้น แต่ถ้าใครมองพอร์ตลงทุนของตัวเองแล้วพบว่าลงทุนในหุ้นอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นซื้อหุ้นโดยตรง กองทุนรวมหุ้น หรือ LTF ซึ่งมีนโยบายลงทุนให้หุ้นเป็นหลัก

 

และกำลังตัดสินใจซื้อ RMF อีก ก็อาจพิจารณากองทุนที่มีนโยบายการลงทุนอื่นๆ เช่น ตราสารหนี้ ทองคำ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ฯ หรือลงทุนในต่างประเทศ   

 

อย่างที่บอกไปข้างต้นว่า RMF เป็นการลงทุนระยะยาวหลายสิบปีและลงทุนสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้ การเลือกกองที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศนอกจากเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้ว ยังเพิ่มความหลากหลายของการลงทุนด้วย

 

แน่นอนว่า ก่อนตัดสินใจลงทุน ต้องคัดเลือกกอง RMF อย่างละเอียดรอบคอบ เริ่มจากพิจารณานโยบายการลงทุน ความสม่ำเสมอในการสร้างผลตอบแทน และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งสามารถอ่านได้ใน Fund Fact Sheet ที่สำคัญต้องดูจำนวนเงินและระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเองด้วย

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats