×

Wealth Me Up ใช้แรงทำเงิน

1O ทักษะสุดฮอต ไม่ตกงาน

5,729

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ทุกวันนี้ หลายคนกังวลว่า เทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนโลก กำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตการงานของผู้คนจำนวนมาก หลายอาชีพเริ่มลดจำนวนลงและมีแนวโน้มจะหายไป ไม่ว่าจะเป็นพนักงานแคชเชียร์ที่ถูกแทนที่ด้วยระบบจ่ายเงินอัตโนมัติ และพนักงานธนาคารที่ถูกแอปพลิเคชันบนมือถือแย่งงาน 

 

แล้วอะไรคือทักษะที่จะทำให้เราไม่ตกงาน “LinkedIn” พบคำตอบสำหรับมนุษย์งานในเอเชีย แปซิฟิก ซึ่งทักษะสุดฮอตทั้ง 10 ด้านนี้เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มจะรุ่งต่อเนื่องไปอีกหลายปี

 

Artificial intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นการใช้เครื่องจักรกลให้ทำงานแทนมนุษย์ได้ โดยเฉพาะเมื่อบริษัทต่างๆ ต้องพึ่งพาข้อมูลมากขึ้น AI จะมีบทบาทในการตัดสินใจมากขึ้น และมีอาชีพเกี่ยวกับ AI เช่น นักวิเคราะห์ธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และวิศวกรซอฟต์แวร์

 

Blockchain เติบโตมีแววเด่นมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพราะเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล และตอนนี้กำลังเข้าไปมีบทบาทในวงการอื่นๆ เช่น กฎหมาย การรักษาความปลอดภัย และการศึกษา โดยอาชีพด้านนี้มีหลายอย่าง เช่น นักพัฒนา Blockchain ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี และที่ปรึกษา

 

Compliance ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เป็นคนทำให้สิ่งต่างๆ เป็นไปตามกรอบกฎหมายและข้อกำหนด เพราะในยุคโลกาภิวัตน์ ทุกบริษัทต้องการความมั่นใจว่าธุรกิจของตัวเองจะไม่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับที่หลากหลายของประเทศต่างๆ ซึ่งก็กลายเป็นโอกาสของงานด้านนี้ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล เจ้าหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยง และเจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติงาน

 

Continuous integration ในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์หมายถึง การผนวกรวมงานของเหล่านักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับใช้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน โดยทักษะนี้จะทำหน้าที่ช่วยตรวจจับปัญหาที่อาจเกิดในขั้นตอนการพัฒนาตั้งแต่เนิ่นๆ โดยมีอาชีพที่น่าสนใจ เช่น วิศวกรซอฟต์แวร์ และวิศวกร DevOps

 

Frontend web development เป็นงานแปลงข้อมูลเป็นภาพหรือเว็บเพจที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมองเห็นและใช้งาน ทักษะนี้เป็นที่ต้องการของทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมค้าปลีกในเอเชีย แปซิฟิก ที่มูลค่ายอดขายผ่านอี-คอมเมิร์ซมีแนวโน้มจะแตะ 3.5 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในปี 2564 อาชีพด้านนี้ เช่น นักพัฒนา Frontend และนักพัฒนาเว็บ

 

Gesture recognition technology เทคโนโลยีจดจำความเคลื่อนไหวมีเป้าหมายลดช่องว่างระหว่างมนุษย์กับอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยการสอนให้คอมพิวเตอร์รู้จักการเคลื่อนไหวของมนุษย์ ประเมินกันว่า ตลาดนี้จะมีมูลค่าสูงกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ ภายในปี 2568 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมธนาคาร การศึกษาระดับสูง และโฆษณาจะเติบโตมาก อาชีพที่เกี่ยวข้องกับทักษะนี้ เช่น วิศวกรโมบาย นักวิจัย และวิศวกรซอฟต์แวร์

 

Human-centered design เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มุ่งให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน เหมือน Steve Jobs ผู้ก่อตั้ง Apple ที่ล่วงลับ ซึ่งได้รับการยกย่องในเรื่องนี้ และทักษะนี้กำลังเป็นที่ต้องการมากขึ้นในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เนื่องจากการพัฒนาสินค้ากำลังเติบโตขึ้น อาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบผลิตภัณฑ์ และนักออกแบบ UX

 

Robotic process automation (RPA) กระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติที่ใช้หุ่นยนต์หรือ AI จัดการกับงานที่มีปริมาณมากและเกิดขึ้นซ้ำๆ เช่น ในอุตสาหกรรมธนาคารและโทรคมนาคม ซึ่งการทำธุรกรรมและขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าสามารถใช้กระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติได้ อาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ปรึกษา และวิศวกรด้านหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ

 

Social media marketing การใช้สื่อสังคมออนไลน์โปรโมตสินค้าและบริการ ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วมาก บรรดาธุรกิจหันมาใช้วิธีนี้ในการเข้าถึงลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม โดย 74% เชื่อว่าการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะช่วยทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น อาชีพที่มาแรง เช่น ผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล ผู้จัดการด้านการตลาด และผู้จัดการการตลาดโซเชียลมีเดีย

 

Workflow automation ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติที่ใช้กับงานที่ทำซ้ำๆ และใช้ทักษะไม่มาก จะช่วยให้พนักงานมีเวลาเพิ่มขึ้นสำหรับทำงานที่มีความสร้างสรรค์และใช้ทักษะขั้นสูง มีอาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ปรึกษา ผู้จัดการโครงการ และวิศวกรซอฟต์แวร์

 

ทั้งหมดนี้คือ 10 ทักษะ “ของมันต้องมี” เพื่อตอบโจทย์ตลาดงานในอนาคต

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats