×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

"ราคาทองคำ" ขึ้นลงจากอะไร?

20,273

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก โดยทองคำที่ซื้อขายในประเทศไทย ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้นการดูราคาทองคำต้องดูจากราคาตลาดโลกเป็นลำดับแรกก่อน ซึ่งตลาดทองคำในต่างประเทศจะมีหน่วยวัดน้ำหนักที่แตกต่างกัน เช่น

 

 • ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่าง อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย หน่วยน้ำหนักจะเป็น “ทรอยออนซ์”
 • ประเทศที่ใช้ภาษาจีนอย่าง จีน ไต้หวัน ฮ่องกง หน่วยน้ำหนักจะเป็น “ตำลึง”
 • ประเทศไทยหน่วยน้ำหนักจะเป็น “บาท”

 

ส่วนหน่วยน้ำหนักที่นิยมใช้กันเป็นสากลจะเป็น “กรัม” ดังนั้นไม่ว่าจะใช้หน่วยน้ำหนักอะไรก็สามารถแปลงมาเป็นกรัมได้

 

นอกจากหน่วยเรียกน้ำหนักแล้วมาตรฐานความบริสุทธิ์ที่ซื้อขายก็มีความแตกต่างกันไป เช่น

 

 • ตลาดลอนดอนและสหรัฐฯ เป็นราคาทองคำบริสุทธิ์ 99.5%
 • ประเทศไทยทองคำตามร้านทองคำจะนิยมใช้ความบริสุทธิ์ 96.5%
 • ทองคำที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% (ความนิยมยังอยู่ในวงแคบ)

 

แต่ถึงแม้เกณฑ์ความบริสุทธิ์ และหน่วยวัดของตลาดทองคำของแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน แต่ก็สามารถนำมาแปลงค่าหน่วยวัดเป็น “ กรัม” ได้ เช่น ทองคำ ความบริสุทธิ์ 96.5% ทองคำแท่งนำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัมนั่นเอง

 

สำหรับประเทศไทยหลักการที่ใช้คำนวณราคาทองคำ คือ การนำราคาทองคำในตลาดโลกบวกค่า Premium (ต้นทุนในการนำเข้าทองคำจากต่างประเทศมาขายผู้บริโภคในไทย) จากผู้ค้าทองคำในต่างประเทศ แล้วจึงนำมาแปลงค่า “เงินดอลลาร์สหรัฐฯ” เป็น “เงินบาท” จากนั้นจึงแปลงหน่วยน้ำหนักจาก “ออนซ์” มาเป็น “บาท” โดยการตัดสินใจประกาศราคาทองในประเทศแต่ละครั้งนั้น ทางสมาคมค้าทองคำจะดูถึงอุปสงค์ และอุปทานของราคาทองคำภายในประเทศประกอบด้วย

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำใน “ตลาดโลก”

 

 • เงินดอลลาร์สหรัฐ

 

หากเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงโดยปัจจัยอื่นคงที่ราคาทองคำจะเพิ่มขึ้น เพราะการซื้อทองคำเหมือนการป้องกันความเสี่ยงมูลค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

 

 • ความกลัวเรื่องเงินเฟ้อ

 

หากเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นโดยปัจจัยอื่นคงที่ ราคาทองคำจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพราะอัตราเงินเฟ้อส่งผลให้มูลค่าของพันธบัตร และเงินสดลดลง แต่มูลค่าทองคำสามารถต้านแรงกดดันเงินเฟ้อได้

 

 • ความเสี่ยงทางการเมืองและระบบการเงิน

 

ในช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ และความกังวลอย่างสูงเกี่ยวกับระบบการเงินโลก ราคาทองคำมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากทองคำถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่ปลอดภัย

 

 • อุปสงค์และอุปทานของโลก

 

ถ้าความต้องการซื้อมีมากว่าปริมาณของทองคำโดยปัจจัยอื่นคงที่ จะทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น เช่นความต้องการทองคำในประเทศกำลังพัฒนาที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว คือ จีน อินเดีย และตะวันออกกลาง แต่ถ้าหากอุปทาน (ปริมาณทองคำในตลาด) เพิ่มขึ้น ขณะที่ความต้องการเท่าเดิม โดยปัจจัยอื่นคงที่ จะทำให้ราคาทองคำลดลง เช่น การขายทองคำออกมาจำนวนมากของธนาคารกลาง เป็นต้น

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำ “ในประเทศไทย”

 

 • ราคาทองคำในตลาดโลก

 

หากราคาทองคำในตลาดโลกเพิ่มขึ้น โดยปัจจัยอื่นคงที่ ราคาทองคำในประเทศจะเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันหากราคาทองคำในตลาดโลกลดลงโดยปัจจัยอื่นคงที่ ราคาทองคำในประเทศจะลดลง

 

 • ค่าเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐ

 

หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงโดยปัจจัยอื่นคงที่ ราคาทองคำในประเทศจะเพิ่มขึ้นในทางกลับกันหากค่าเงินบาทแข็งค่าโดยปัจจัยอื่นคงที่ ราทองคำในประเทศจะลดลง

 

 • อุปสงค์และอุปทานในประเทศ

 

ถ้ามองความต้องการการซื้อมีมากกว่าปริมาณของทองคำ โดยปัจจัยอื่นคงที่จะทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น เช่น เทศกาลก่อนตรุษจีนราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น

 

 

#WealthMeUp

 

ที่มาข้อมูล : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Related Stories

amazon anti fatigue mats