×

Tag เรียนรู้เร็ว

สหรัฐฯ อิสระแห่งการเรียนรู้

พามาดูการเรียนของประเทศมหาอำนาจอย่าง “สหรัฐฯ” ว่าจุดเด่นอะไรบ้าง? เรียนแบบอิสระและยืดหยุ่น | กระตุ้นให้นักศึกษาแสดงความเห็น | จัดแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพ | สถาบันการศึกษามีชื่อเสียงระดับโลก

แคนาดาเรียนเข้ม พร้อมทำงานทันที

ทำไม “แคนาดา” สามารถฝึกฝนคนให้ก้าวสู่โลกการทำงานได้อย่างมั่นใจ | เรียนเข้มข้น-มาตรฐานสูง | คัดคนที่สนใจเพื่อเข้าเรียน | หลักสูตรตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

เกาหลีใต้…เรียนทรหด พุ่งเป้าสู่ SKY

ไปดูกันว่าเกาหลีใต้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสังคมที่คนมีการศึกษามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจะมีสไตล์การเรียนอย่างไร… เรียนฟรีตั้งแต่ประถม-มัธยมต้น | เรียนหนักทั้งในห้องเรียนและเรียนพิเศษ | SKY คือใบเบิกทางสู่อนาคตที่ดี | มุ่งทำงานในบริษัทหรือองค์กรยักษ์ใหญ่

เวียดนาม…เรียนหนักสร้างอนาคต

วันนี้จะพาไปดูค่านิยมด้านการศึกษาของชาวเวียดนาม ว่าทำไมถึงพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เติบโตอย่างรวดเร็วได้แบบนี้ | ขยันเรียน-แข่งขันสูง | ปลูกฝังความกล้าพูด-กล้าแสดงความคิดเห็น | เรียนกวดวิชาเพิ่มทักษะภาษา | เน้นเรียนทฤษฎี | ต่างชาติเปิดมหาวิทยาลัยชั้นนำในเวียดนาม

4 จุดเด่นการเรียนในเนเธอร์แลนด์

วันนี้จะพาไปดูกันว่าการเรียนการสอนของ “เนเธอร์แลนด์”  มีจุดเด่นอะไรบ้าง… เลือกเรียนได้ตามความถนัด | การเรียนการสอนแบบ Interactive | เรียนรู้จากการลงมือทำ | ปลูกฝังการตรงต่อเวลาและรับผิดชอบตัวเอง

ส่องการเรียนในเยอรมัน

พาไปส่องการเรียนที่เยอรมนี ที่นอกจาก “เรียนฟรี” แล้ว ยังมีจุดเด่นอะไรอีกบ้าง | สถาบันการศึกษามีมาตรฐาน-เรียนฟรีถึงมหาวิทยาลัย | ค้นพบตัวเอง-เรียนตามความถนัดตั้งแต่มัธยม | เรียนครึ่งวัน เปิดโอกาสทำกิจกรรม | ห้องเรียนเน้นคิดวิเคราะห์-ตรงเวลา | โอกาสดีในการหางาน-เรียนรู้ชีวิตนอกห้องเรียน

amazon anti fatigue mats