×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

"ทองคำ" กับ "ความเสี่ยง"

3,823

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ทองคำในอดีต อาจมีนัยยะในเชิงเครื่องประดับ หรือสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวย แต่ทุกวันนี้ ทองคำเปลี่ยนแปลงไปเป็นเป็นเครื่องรักษามูลค่าและเป็นเครื่องมือสำหรับการลงทุนแสวงหาผลตอบแทนอย่างเต็มตัว ไม่ต่างจากสินทรัพย์ทางการเงินชนิดอื่นๆ แต่เมื่อขึ้นชื่อว่าการลงทุน ย่อมมีความเสี่ยง แล้วความเสี่ยงของการลงทุนในทองคำคืออะไร

 

สินทรัพย์ทางการเงิน โดยปกติแล้ว จะมีความเสี่ยงหลักด้วยกัน 3 ประเภท

 

  • ความเสี่ยงด้าน Credit หรือความเสี่ยงที่เจ้าหนี้ จะเบี้ยวหนี้หรือไม่กระทำตามข้อตกลง

 

  • ความเสี่ยงด้าน Liquidity หรือความเสี่ยงที่สินทรัพย์ จะไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะซื้อขายได้ ในเวลาที่ต้องการ

 

  • ความเสี่ยงด้าน Market หรือความเสี่ยงของการผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์ ตามภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

 

ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดความเสี่ยงด้าน Credit เนื่องจากทองคำไม่ใช่ “หนี้สิน” ที่ต้องมีเจ้าหนี้กับลูกหนี้ จึงไม่มีความเสี่ยงของการเบี้ยวหนี้ หรือแม้กระทั่งการลงทุนทองคำในตลาดล่วงหน้า นักลงทุนก็จะมีตลาดและสำนักหักบัญชีที่เป็นตัวกลาง คอยรับความเสี่ยงด้าน credit อยู่ดี

 

ดังนั้น จึงบอกได้ว่าทองคำ เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดความเสี่ยงด้าน credit ไม่เหมือนตราสารหนี้ ที่บริษัทอาจจะไม่ชำระเงิน หรือไม่เหมือนหุ้น ที่บริษัทอาจจะถอนการจดทะเบียนจากตลาดไปเลยก็ได้

 

ทางด้านสภาพคล่อง ชัดเจนเช่นกันว่าทองคำในยุคปัจจุบันนี้มีซื้อขายกันตลอดเวลา โดยเฉพาะการซื้อขายทองคำในตลาดโลก มีการซื้อขายกันตลอด 24 ชั่วโมง ไล่ตั้งแต่เอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ในแต่ละวินาทีตลาดทองไม่เคยหลับ ผู้ซื้อขายมีตั้งแต่กลุ่มคนในธุรกิจเครื่องประดับ จนถึงนักลงทุนในตลาดการเงิน สินค้าก็มีหลากหลาย ตั้งแต่เหรียญทองคำ ทองคำแท่ง ยันสัญญากระดาษเปล่า หรือกองทุน ETF ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของทองคำ จึงเรียกได้ว่าต่ำมาก

 

ความเสี่ยงที่ดูจะชัดเจนที่สุดของทองคำ ก็คือ Market Risk หรือความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด จากอดีตที่ผ่านมา เห็นได้ชัดเจนว่าทองคำเคยดิ่งลงไปอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ 1980 แต่อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงของทองคำก็แตกต่างจากสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ เนื่องจากทองคำมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างเป็นเอกเทศ นั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมทองคำจึงเป็นสินทรัพย์สำหรับการกระจายความเสี่ยง ที่ได้รับความนิยมมาก เพราะว่าเมื่อสินทรัพย์อื่น พากันร่วงลงไปพร้อมๆ กัน ทองคำอาจเป็นสินทรัพย์เดียว ที่ขยับลงไปน้อยกว่าหรือยังรักษาระดับมูลค่าไว้ได้ เนื่องจากผู้คนไม่น้อย มักมองทองคำเป็นสินทรัพย์ที่เหมาะสำหรับเศรษฐกิจขาลง เมื่อหุ้นกำลังดิ่งลงไปอย่างรวดเร็ว

 

การจะวัดว่าความเสี่ยงด้าน Market มีมากหรือน้อย วัดได้จากความผันผวนของราคา ราคาที่แกว่งไกวในระดับสูง ก็แปลว่าเสี่ยงมาก (และมีโอกาสกำไรมาก) แต่ทองคำเมื่อเปรียบเทียบแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่น้อยกว่าสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ อีกอยู่ดี ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง

 

เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดก็พร้อมที่จะมีแรงซื้อหรือขายในทิศทางตรงกันข้าม สวนทางมา และถ้าเปรียบเทียบในเชิงสถิติแล้ว ก็จะพบว่าทองคำมีความผันผวนน้อยกว่าดัชนีหุ้นค่อนข้างชัดเจน และนั่นก็พอจะสรุปได้ว่า ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจ ในระดับความเสี่ยงที่ไม่มากจนเกินไป

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats