×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

เลือก SSF/RMF ทั้งที ต้องโดนโจ

1,066

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

อยากเลือกกองทุน SSF/RMF ให้โดนใจ มีสิ่งใดควรดูบ้าง เพื่อให้เงินทุกบาทคุ้มค่ากับระยะเวลาที่ต้องลงทุน เรามาดูกัน

 

เลือกสินทรัพย์ ที่น่าสนใจ

 

จากคำแนะนำการลงทุนของ 3 บลจ. พบว่ามี 2 สินทรัพย์ จาก 5 สินทรัพย์ ที่ บลจ. ส่วนใหญ่แนะนำลงทุน ตามตารางด้านล่าง

 

  • ผู้ที่รับความเสี่ยงได้ หรือมั่นใจคำแนะนำของ บลจ. ปลายปี 64 นี้อาจเน้นลงทุน SSF/RMF ที่เป็นกองทุนหุ้นจีน หรือกองทุนหุ้นญี่ปุ่น

 

  • ผู้ที่เชื่อว่าความน่าสนใจแต่ละสินทรัพย์เปลี่ยนแปลงได้เสมอตามสถานการณ์ หรือเป็นผู้ที่รับความเสี่ยงได้ไม่สูงมาก แนะนำลงทุน SSF/RMF ที่เป็นกองทุนผสมแทน ซึ่งมีให้เลือกทั้งลงทุนเฉพาะในประเทศ หรือกระจายลงทุนทั่วโลก ไม่ควรลงทุนเฉพาะ SSF/RMF ที่เป็นกองทุนตราสารหนี้เท่านั้น เนื่องจากให้ผลตอบแทนต่ำเมื่อเทียบกับระยะเวลาลงทุน

 

  • ผู้ที่อยากจับจังหวะลงทุน แนะนำลงทุน SSF/RMF ที่เป็นกองทุนตราสารหนี้โดยเฉพาะตราสารหนี้ระยะสั้นไว้ก่อน เพื่อรอโอกาสสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไป SSF/RMF อื่น ในปีต่อๆ ไป

 

เลือก บลจ. ที่น่าสนใจ

 

SSF/RMF ต้องลงทุนยาว 10 ปีขึ้นไป หรือถึงอายุ 55 ปี การเลือกลงทุนใน บลจ. ที่มี SSF/RMF หลากหลาย ทั้งตราสารหนี้ หุ้นประเทศต่างๆ และสินทรัพย์ทางเลือกอย่างทองคำ อสังหาริมทรัพย์  เพื่อโอกาสเพิ่มผลตอบแทนหรือลดความเสี่ยงด้วยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไปไว้ในสินทรัพย์ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

 

อีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเลือก บลจ. ได้ คือ Morningstar rating โดยหลังจากรู้ว่าควรลงทุนสินทรัพย์ประเภทไหน เช่น กองทุนหุ้นจีน ก็ลองเช็กกองทุนลดหย่อนภาษีที่เป็นประเภท China Equity ที่ได้ Morningstar rating ที่ดี (สูงสุด 5 ดาว) บนเว็บไซต์ Morningstar และพิจารณาความสะดวกของช่องทางลงทุนและความหลากหลายของ SSF/RMF ของ บลจ. นั้น ประกอบกัน

 

ระวัง! กองทุนที่ถูกจัด Morningstar rating ต้องเป็นกองทุนที่มีผลการดำเนินงาน 3 ปีขึ้นไป ดังนั้น SSF ทุกกองทุน และ RMF เปิดใหม่ แม้ไม่มี Morningstar rating ให้พิจารณา แต่ไม่ได้หมายความว่าจะน่าสนใจน้อยกว่ากองทุนอื่นในประภทเดียวกัน

 

 

เลือกโปรโมชั่น ที่น่าสนใจ

 

ตามเกณฑ์ ก.ล.ต. โปรโมชั่นกองทุน ต้องไม่เกิน 0.2%ของมูลค่าลงทุน ซึ่งปัจจุบัน บลจ. ที่มีโปรโมชั่น SSF/RMF มักให้ในอัตราสูงสุดอยู่แล้ว ขึ้นกับประเภทกองทุน และเงื่อนไขต่างๆ เช่น

 

  • บาง บลจ. มีอัตราโปรโมชั่นกองทุนหุ้น สูงกว่ากองทุนตราสารหนี้ บาง บลจ. มีอัตราโปรโมชั่นที่เท่ากันทุกกองทุน

 

  • บาง บลจ. กำหนดอัตราเป็น (a) ร้อยละของยอดลงทุนตามจริง โดยไม่มีขั้นต่ำ บาง บลจ. (b) รับของสมนาคุณเมื่อลงทุนถึงยอดที่กำหนด เช่น รับของสมนาคุณมูลค่า 100 บาท ทุกยอดลงทุน 50,000 บาท

 

อีกทั้งบาง บลจ. มีโปรโมชั่นเพิ่มสำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนกับ บลจ. แห่งนั้นมาก่อนด้วย

 

ดังนั้น โปรโมชั่นควรพิจารณาจาก สินทรัพย์และยอดเงินที่ตั้งใจลงทุน ประกอบกับช่องทางและ บลจ. ประกอบกัน

 

กองทุน SSF/RMF ทางเลือกเพื่อให้เงินทำงาน ที่ได้ผลประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม ควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการลงทุนและเลือกให้เหมาะกับตนเอง เพื่อให้คุ้มค่ากับเงินทุกบาทที่ลงทุนไป

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats